Rada Miasta

Nowe pojemniki na łęczyckich ulicach

03.10.2003 autor: UM Łęczyca

Już w najbliższym czasie na łęczyckich ulicach pojawią się nowe pojemniki na śmieci, które służyć będą selektywnej zbiórce odpadów. Rada Miasta przeznaczyła na ten cel ponad 11 tys. zł. Radni miejscy przyjęli tym samym propozycję samorządowców powiatowych, którzy przygotowali projekt segregacji odpadów we wszystkich gminach. Mamy nadzieję, że dzięki zakupowi nowych kontenerów miasto stanie się jeszcze bardziej czyste i estetyczne.

Radni założyli klub

30.09.2003 autor: UM Łęczyca

Czterech łęczyckich radnych miejskich założyło klub. Do klubu, który został nazwany „Niezależni” należą następujące osoby: Andrzej Saganiak, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Józef Chowaniec.

Będzie skwer przy Zamku

26.09.2003 autor: UM Łęczyca

Podczas ostatniej sesji (25 września), radni miejscy podjęli uchwałę o przekazaniu 37 tys. zł na prace związane z modernizacją terenów wokół Zamku Królewskiego w Łęczycy. Modernizowany będzie teren przed wejściem do Zamku i od strony południowej. Przede wszystkim zburzone zostaną szalety miejskie, a obok nich powstanie estetyczny skwer z zielenią, chodnikami, ławeczkami. Wszystko to pozwoli na podniesienie estetyki terenów przy Zamku i stworzenie kolejnego miejsca dla wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Prace rozpoczną się już za kilka dni, a wykonywać je będą pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych. – W ten sposób obniżymy koszty związane z modernizacją tego miejsca, a pieniądze przekazane przez Radę Miejską przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.

Łęczyccy radni wybrali wiceprzewodniczącego

26.09.2003 autor: UM Łęczyca

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta (25 września), radni wybrali nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Ryszard Łuczak, który otrzymał 8 głosów. Tak więc uzupełniono prezydium rady, w skład którego wchodzą: Krzysztof Urbański, przewodniczący, Waldemar Miksa, wiceprzewodniczący i Ryszard Łuczak, wiceprzewodniczący.

Krzysztof Urbański – Przewodniczącym Rady Miasta

22.09.2003 autor: UM Łęczyca

W przeddzień zaplanowanej na 19 września 2003 roku sesji Rady Miasta, jej przewodniczący Piotr Korneszczuk złożył na ręce wiceprzewodniczącej Danuty Domińczak pismo, w którym oświadczył, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej i zrzeka się mandatu radnego. Piotr Korneszczuk nie podał w swoim oświadczeniu przyczyn rezygnacji. W dniu sesji, kilka godzin przed jej rozpoczęciem na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Urbańskiego wpłynęło pismo Danuty Domińczak, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, która poinformowała o rezygnacji z zajmowanej funkcji. – Sytuacja stawała się nadzwyczajna, więc zaproponowano zmiany w porządku obrad. Zmiany miały na celu przeprowadzenie na tej sesji tylko wyborów nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pozostałe punkty porządku obrad będą dyskutowane na następnej sesji – stwierdzał Krzysztof Urbański, który z racji piastowanej funkcji