Rada Miasta

XL Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XL Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.11.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz.  16:15.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

26.10.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 29 października 2020 roku (czwartek) o godz.  16:15.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

15.10.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 19 października 2020 roku (poniedziałek) o godz.  16:15.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

21.09.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 24 września 2020 roku (czwartek) o godz.  16:20.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

24.08.2020 autor: UM Łęczyca (ab)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zapraszam na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 16:10, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.