Rada Miasta

LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

24.03.2023 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 poz. 1028) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję  LXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się dnia 28 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 1600  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

24.03.2023 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy  dnia 28 marca 2023  roku (wtorek) o godz. 15:30.

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2023 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 poz. 1028) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję  LXXVII Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się dnia 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 15:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2023 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu i Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy  dnia 28 lutego 2023  roku (wtorek) o godz. 15:00.

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy

01.02.2023 autor: UM Łęczyca (mk3)

Zawiadamiam, że w dniu 07 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 15:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.