Rada Miasta

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

18.11.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

Zapraszamy na sesję nr LXXIII Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się 24 listopada o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

18.11.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy dnia 23 listopada 2022  roku (środa) o godz. 14:00.

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

04.11.2022 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)  § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 poz. 1028) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję  LXXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łęczycy.

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

21.10.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

Zapraszamy na Sesję nr LXXI Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się dnia 25 października 2022 roku (wtorek) o godz.  16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Łęczycy

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Łęczycy

21.10.2022 autor: UM Łęczyca (mk3)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia oraz Komisji Planowania i Budżetu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy  dnia 25 października 2022 roku (wtorek) o godz. 15:30.