Komunikaty

Śmieć z głową!

Śmieć z głową!

30.04.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady segregacji odpadów komunalnych. Wprowadzony został dodatkowy pojemnik na papier, określono jednolitą kolorystykę i wprowadzono oznakowanie pojemników oraz worków służących do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. Zmiany te mają na celu poprawę efektów segregacji odpadów komunalnych prowadzonej w jednostkach samorządu terytorialnego. Co zmiany te oznaczają dla łęczycan?

Ostrzeżenie przed burzami

Ostrzeżenie przed burzami

30.04.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar województwo łódzkie Ważność (cz. urz.) od godz. 17:00 dnia 30.04.2018 do godz. 01:00 dnia 1.05.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie przed burzami

Ostrzeżenie przed burzami

10.04.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Ważność: Od 2018-04-10 17:00 do 2018-04-10 23:00 Obszar: województwo łódzkie Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Zjawiska: Burze (stopień: 1; prawdopodobieństwo: 90%), Stopień zagrożenia: 1

Ostrzeżenie przed opadami śniegu, zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi

Ostrzeżenie przed opadami śniegu, zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi

16.03.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz.13:00 dnia 16.03.2018 do godz.04:00 dnia 17.03.2018

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

15.03.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.