Komunikaty

Oferta na realizację zdania publicznego.

Oferta na realizację zdania publicznego.

11.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.450,650,723,1365) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach ligowych”.  

LXX sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXX sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

11.09.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca § 4 ust. 3-4) zwołuję LXX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 11 września 2018 roku (wtorek) o godz. 16:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Ogłoszenie – parkingi na Pl. T. Kościuszki zamknięte

Ogłoszenie – parkingi na Pl. T. Kościuszki zamknięte

22.08.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

W związku z organizowaną imprezą plenerową pn. XX Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy informujemy, że od godz. 06.00 w dniu 25 sierpnia br. (sobota) do 26 sierpnia 2018 roku (do godz. 18.00) parkingi przy pl. Kościuszki oraz ul. Kazimierza Odnowiciela (przy Zamku) będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy

Plac Tadeusza Kościuszki wyłączony z ruchu kołowego podczas imprezy plenerowej „Rycerskie zakończenie lata”

Plac Tadeusza Kościuszki wyłączony z ruchu kołowego podczas imprezy plenerowej „Rycerskie zakończenie lata”

20.08.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

W związku z organizowaną w dniu 24 sierpnia 2018 r. przez Urząd Miejski w Łęczycy oraz Dom Kultury w Łęczycy plenerową imprezą pn. „Rycerskie zakończenie lata” informujemy, że parkingi przy pl. Kościuszki w godz. 16.00 – 23.00 będą zamknięte. Ponadto zamknięte będą również ulice: Ozorkowska na odcinku od ul. Belwederskiej do Pl. T. Kościuszki i ul. Kazimierza Odnowiciela na odcinku od ul. Pocztowej do Pl. T. Kościuszki. Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że można w tych godzinach korzystać z innych miejsc parkingowych na terenie miasta, w tym: plac przy byłym Zakładzie Karnym na ul. Pocztowej, parking przy klasztorze O.O. Bernardynów w Łęczycy, na Placu Przedrynek.  

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

10.08.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2 w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca ogłasza z dniem 10 sierpnia 2018 r. przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łęczyca na czas nieoznaczony.