Komunikaty

Nieruchomości miejskie na sprzedaż-ostatnie dni na wpłatę wadium!

Nieruchomości miejskie na sprzedaż-ostatnie dni na wpłatę wadium!

19.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  lokalowych położonych w Łęczycy. Przetargi odbędą się dnia 28 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/. Szczegółowe informacje zawiera zamieszczone poniżej Zarządzenie Nr 120.136.2018.  

Zmiany w organizacji ruchu w środę, 19.09.2018 r.

Zmiany w organizacji ruchu w środę, 19.09.2018 r.

18.09.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

Szanowni Mieszkańcy, Organizatorzy Łęczyckiego Biegu z okazji 100-lecia Niepodległości: Urząd Miejski w Łęczycy oraz HURTAP S.A. w Łęczycy, uprzejmie informują, że w dniu 19 września 2018 roku w godzinach 10:00-14:00 wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów na łęczyckiej starówce.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

14.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Informacja – oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: podsumowania działań programowych i udział w Dniach Wspólnoty Oazowej Młodzieży Franciszkańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

12.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy ŁĘCZYCA W BARWACH JESIENI ulega zmianie organizacja ruchu drogowego – zamknięty zostanie odcinek Al. Jana Pawła II pomiędzy ulicami Kaliską i Kilińskiego w dniu 16 września 2018 w godz. 8.00-18.00.

Oferta na realizację zdania publicznego.

Oferta na realizację zdania publicznego.

11.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.450,650,723,1365) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach ligowych”.