Komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

14.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Informacja – oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: podsumowania działań programowych i udział w Dniach Wspólnoty Oazowej Młodzieży Franciszkańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

12.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy ŁĘCZYCA W BARWACH JESIENI ulega zmianie organizacja ruchu drogowego – zamknięty zostanie odcinek Al. Jana Pawła II pomiędzy ulicami Kaliską i Kilińskiego w dniu 16 września 2018 w godz. 8.00-18.00.

Oferta na realizację zdania publicznego.

Oferta na realizację zdania publicznego.

11.09.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.450,650,723,1365) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach ligowych”.  

LXX sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LXX sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

11.09.2018 autor: UM Łęczyca (zs)

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz na podstawie Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łęczycy (załącznik nr 6 do Statutu Miasta Łęczyca § 4 ust. 3-4) zwołuję LXX sesję Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 11 września 2018 roku (wtorek) o godz. 16:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Ogłoszenie – parkingi na Pl. T. Kościuszki zamknięte

Ogłoszenie – parkingi na Pl. T. Kościuszki zamknięte

22.08.2018 autor: UM Łęczyca (mk)

W związku z organizowaną imprezą plenerową pn. XX Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy informujemy, że od godz. 06.00 w dniu 25 sierpnia br. (sobota) do 26 sierpnia 2018 roku (do godz. 18.00) parkingi przy pl. Kościuszki oraz ul. Kazimierza Odnowiciela (przy Zamku) będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy