Dotacje – promowanie

III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania: 49.364,00 PLN Okres realizacji: 02.02.2009 – 30.06.2009 Celem projektu jest pobudzenie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz rozwoju edukacji oraz aktywizacja i integracja międzyszkolna. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież szkolna z Łęczycy oraz Powiatu Łęczyckiego. Uczestnicy projektu będą aktywnie brać udział w „żywej” lekcji historii, co pozwoli im w sposób łatwy i przejrzysty przyswoić wiedzę z danego zakresu. III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych – Łęczyca 2009 Koncert

Łęczyca filmowa

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Łęczyca filmowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania: 47.580 PLN Okres realizacji: 04.05.2009 – 30.07.2010 Celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców miasta poprzez udział w inicjatywie o charakterze kulturalno poznawczym. W ramach „Łęczycy filmowej” odbędzie się 10 projekcji filmowych (5 projekcji w 2009 roku i 5 projekcji w 2010) o następującej tematyce: – „Horror na dziedzińcu Zakładu Karnego w Łęczycy” – „Komedia na Placu Tadeusza Kościuszki” – „Animacje komputerowe” – „Filmowa niespodzianka” – „Poznajemy inne” Harmonogram : 4 lipca – pl. Kościuszki – KOMEDIA „Jeszcze dalej niż północ” 10

Patriotyzm – na drodze integracji lokalnej

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Patriotyzm – na drodze integracji lokalnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania 48.070 PLN Okres realizacji: 05.04.2009 – 20.11.2010 Celem projektu jest kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa oraz budowanie więzi lokalnych poprzez udział w ważnych dla obywateli w wydarzeniach patriotycznych. W ramach projektu zorganizowane będą obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 70 i 71 rocznica Bitwy Nad Bzurą oraz Święta Niepodległości w roku 2009 i 2010.