Dotacje – promowanie

Piastowskie warsztaty rzeźbiarskie

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Piastowskie warsztaty rzeźbiarskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 29.764,00 PLN Okres realizacji: 26.07.2010 – 22.10.2010 Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom z łęczyckich szkól warunków do rozwoju talentów i kreatywności twórczej poprzez kontakt z dawnym rzemiosłem. W trakcie realizacji projektu wzięło  udział 12 osób. W ramach projektu odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, których efektem jest 6 rzeźb królów piastowskich, związanych z Królewskim Miastem Łęczyca. Praca uczestników i profesjonalnych rzeźbiarzy została uwieńczona w albumie zdjęciowym, wydanym w ramach projektu. 

Łęczyckie kółko fotograficzne

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Łęczyckie kółko fotograficzne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 37.110,00 PLN Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.12.2010 Celem projektu jest nabycie umiejętności w zakresie tworzenia profesjonalnej fotografii przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, funkcjonujących na terenie miasta Łęczyca. W trakcie realizacji projektu uczestniczy 20 uczniów z łęczyckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. W okresie od 16 października do 04 grudnia br. odbyły się warsztaty fotograficzne, efektem których jest album zdjęciowy o Łęczycy.

Drewniana – murowana – malowana – uczymy się być artystą

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Drewniana – murowana – malowana – uczymy się być artystą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 33.561,00 PLN Okres realizacji: 08.04.2010 – 31.08.2010 Celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży uczęszczającej do łęczyckich szkół umiejętności poszukiwania działań pozwalających na zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności artystycznych. W trakcie realizacji projektu wzięło  udział 12 osób. W ramach projektu odbyły się spotkania edukacyjne związane z malarstwem (panel naukowy, prezentujący sztukę wykonywania fresków), warsztaty malarskie (wykonanie fresków na murach dawnego Zakładu Karnego w Łęczycy), wydanie albumu zdjęciowego. Młodzież pracowała pod okiem profesjonalistów z całego świata: z Meksyku,

Z pasją w przyszłość – warsztaty dziennikarskie

11.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Z pasją w przyszłość – warsztaty dziennikarskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 49.983,72 PLN Okres realizacji: 01.09.2009 – 31.10.2010 Celem projektu jest rozwój zdolności twórczych młodzieży z łęczyckich szkół oraz umożliwienie im realizacji zainteresowań z zakresu dziennikarstwa. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach dziennikarskich które mają na celu zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania mediów, pisania artykułów i felietonów, przeprowadzania wywiadów, sposobów gromadzenia materiałów. Kolejnym etapem utrwalającym zdobytą wiedzę będzie wydanie gazety lokalnej (w ciągu dwóch lat trwania projektu ukaże się dwanaście numerów ). Strona internetowa: http://dziennikarstwo.leczyca.info.pl/

Jesteśmy razem dla siebie

Jesteśmy razem dla siebie

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Jesteśmy razem dla siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kwota dofinansowania 48.800 PLN Okres realizacji: 02.03.2009 – 30.06.2009 Wsparciem w ramach projektu objęte będą wszystkie dzieci 6-letnie chodzące do Przedszkola Nr 2 w Łęczycy. Celem projektu jest zwiększenie integracji przedszkolnej, wzmocnienie więzi społecznych wśród przedszkolaków poprzez wspólne uczestnictwo w inicjatywie o charakterze poznawczym, wychowawczym i motywacyjnym. W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery wyjazdowe wycieczki do środowisk leśnych w czasie, których prowadzone będą z dziećmi zabawy integracyjne, gry zespołowe, konkursy, plenery malarskie oraz odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt podczas, którego otwarta zostanie wystawa prac plastycznych dzieci i