Dotacje – promowanie

Patriotyzm – na drodze integracji lokalnej

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Patriotyzm – na drodze integracji lokalnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania 48.070 PLN Okres realizacji: 05.04.2009 – 20.11.2010 Celem projektu jest kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa oraz budowanie więzi lokalnych poprzez udział w ważnych dla obywateli w wydarzeniach patriotycznych. W ramach projektu zorganizowane będą obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 70 i 71 rocznica Bitwy Nad Bzurą oraz Święta Niepodległości w roku 2009 i 2010.