Dotacje – promowanie

Drewniana – murowana – malowana – uczymy się być artystą

13.12.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Drewniana – murowana – malowana – uczymy się być artystą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 33.561,00 PLN Okres realizacji: 08.04.2010 – 31.08.2010 Celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży uczęszczającej do łęczyckich szkół umiejętności poszukiwania działań pozwalających na zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności artystycznych. W trakcie realizacji projektu wzięło  udział 12 osób. W ramach projektu odbyły się spotkania edukacyjne związane z malarstwem (panel naukowy, prezentujący sztukę wykonywania fresków), warsztaty malarskie (wykonanie fresków na murach dawnego Zakładu Karnego w Łęczycy), wydanie albumu zdjęciowego. Młodzież pracowała pod okiem profesjonalistów z całego świata: z Meksyku,

Z pasją w przyszłość – warsztaty dziennikarskie

11.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Z pasją w przyszłość – warsztaty dziennikarskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota dofinansowania: 49.983,72 PLN Okres realizacji: 01.09.2009 – 31.10.2010 Celem projektu jest rozwój zdolności twórczych młodzieży z łęczyckich szkół oraz umożliwienie im realizacji zainteresowań z zakresu dziennikarstwa. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach dziennikarskich które mają na celu zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania mediów, pisania artykułów i felietonów, przeprowadzania wywiadów, sposobów gromadzenia materiałów. Kolejnym etapem utrwalającym zdobytą wiedzę będzie wydanie gazety lokalnej (w ciągu dwóch lat trwania projektu ukaże się dwanaście numerów ). Strona internetowa: http://dziennikarstwo.leczyca.info.pl/

Jesteśmy razem dla siebie

Jesteśmy razem dla siebie

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Jesteśmy razem dla siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kwota dofinansowania 48.800 PLN Okres realizacji: 02.03.2009 – 30.06.2009 Wsparciem w ramach projektu objęte będą wszystkie dzieci 6-letnie chodzące do Przedszkola Nr 2 w Łęczycy. Celem projektu jest zwiększenie integracji przedszkolnej, wzmocnienie więzi społecznych wśród przedszkolaków poprzez wspólne uczestnictwo w inicjatywie o charakterze poznawczym, wychowawczym i motywacyjnym. W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery wyjazdowe wycieczki do środowisk leśnych w czasie, których prowadzone będą z dziećmi zabawy integracyjne, gry zespołowe, konkursy, plenery malarskie oraz odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt podczas, którego otwarta zostanie wystawa prac plastycznych dzieci i

III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania: 49.364,00 PLN Okres realizacji: 02.02.2009 – 30.06.2009 Celem projektu jest pobudzenie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz rozwoju edukacji oraz aktywizacja i integracja międzyszkolna. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież szkolna z Łęczycy oraz Powiatu Łęczyckiego. Uczestnicy projektu będą aktywnie brać udział w „żywej” lekcji historii, co pozwoli im w sposób łatwy i przejrzysty przyswoić wiedzę z danego zakresu. III Turniej Rycerski Drużyn Szkolnych – Łęczyca 2009 Koncert

Łęczyca filmowa

01.02.2010 autor: UM Łęczyca

Projekt pn. „Łęczyca filmowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania: 47.580 PLN Okres realizacji: 04.05.2009 – 30.07.2010 Celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców miasta poprzez udział w inicjatywie o charakterze kulturalno poznawczym. W ramach „Łęczycy filmowej” odbędzie się 10 projekcji filmowych (5 projekcji w 2009 roku i 5 projekcji w 2010) o następującej tematyce: – „Horror na dziedzińcu Zakładu Karnego w Łęczycy” – „Komedia na Placu Tadeusza Kościuszki” – „Animacje komputerowe” – „Filmowa niespodzianka” – „Poznajemy inne” Harmonogram : 4 lipca – pl. Kościuszki – KOMEDIA „Jeszcze dalej niż północ” 10