Dotacje – promowanie

Miasto Łęczyca realizuje projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Łęczyca realizuje projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

07.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 realizuje projekt Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie X. 1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kolejne dofinansowanie na budowę budynku socjalnego

Kolejne dofinansowanie na budowę budynku socjalnego

16.11.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Wraz z początkiem października ruszyła realizacja flagowej inwestycji zaplanowanej na bieżący rok. Jest nią budowa budynku socjalnego na ulicy Wrzosowej. Tym przyjemniej jest poinformować, że miasto Łęczyca uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642 371,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wkład własny inwestycji.

Modernizacja I piętra Domu Kultury w Łęczycy

Modernizacja I piętra Domu Kultury w Łęczycy

03.08.2018 autor: UM Łęczyca (ws)

25.06.2018r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa dotyczy dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury i związana jest z pracami modernizacyjnymi Domu Kultury. 157 000,00 zł – tyle wynosi kwota dotacji.

Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

11.07.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem pracy w Łodzi realizuje projekt pt. „Akademia Aktywności Zawodowej”. Jest on skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy i biernych zawodowo, w wieku od 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Kto pyta, nie błądzi!

Kto pyta, nie błądzi!

05.03.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Prowadzisz własną firmę? Chciałabyś/ chciałbyś otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, a może wysłać pracowników na szkolenie podnoszące ich kwalifikacje, jednak boisz się, że nie podołasz formalnościom związanym z otrzymaniem środków? Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.