Dotacje – promowanie

Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

28.12.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.09.02.01-10-A019/21-00 realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”

08.12.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Dnia 2 grudnia br. została podpisana umowa między Miastem Łęczyca a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”, w myśl której miasto otrzymało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, dzięki czemu będą kontynuowane dalsze prace służące mieszkańcom oraz turystom.

Darmowe WiFi w Łęczycy, dzięki akcji WiFi4EU

Darmowe WiFi w Łęczycy, dzięki akcji WiFi4EU

22.07.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

W ramach postępującej informatyzacji społeczeństwa Internet w wielu przypadkach okazuje się niezbędny. Aby bez problemów surfować po sieci, nie bojąc się jednocześnie o utratę własnego pakietu mobilnego, miasto Łęczyca wyszło naprzeciw oczekiwaniom i wzięło udział w europejskiej akcji WiFi4EU. Jest to inicjatywa, dzięki której zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości, darmowego Internetu, poprzez utworzenie hotspotów WiFi w kluczowych miejscach. W Łęczycy utworzono 6 takich punktów.

Miasto Łęczyca realizuje projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Łęczyca realizuje projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

07.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 realizuje projekt Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie X. 1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kolejne dofinansowanie na budowę budynku socjalnego

Kolejne dofinansowanie na budowę budynku socjalnego

16.11.2020 autor: UM Łęczyca (mk2)

Wraz z początkiem października ruszyła realizacja flagowej inwestycji zaplanowanej na bieżący rok. Jest nią budowa budynku socjalnego na ulicy Wrzosowej. Tym przyjemniej jest poinformować, że miasto Łęczyca uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642 371,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wkład własny inwestycji.