Dotacje – promowanie

Jesienne zajęcia przedszkolaków w „Zielonej Sali”

Jesienne zajęcia przedszkolaków w „Zielonej Sali”

20.10.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

Od pierwszych dni września dzieci z Przedszkola nr 2 w Łęczycy korzystają z punktu dydaktycznego utworzonego w ogrodzie przedszkolnym. ,,Zielona Sala” powstała dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ogrodzie realizowane są z przedszkolakami projekty edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Udało się stworzyć miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę, obserwację, własne doświadczanie przyrody rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze i mają możliwość spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

„Zielona Akademia” w Przedszkolu nr 4

„Zielona Akademia” w Przedszkolu nr 4

14.10.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

W Przedszkolu nr 4 w Łęczycy w bieżącym roku szkolnym, w nowo utworzonym punkcie dydaktycznym realizowane są zajęcia, zabawy wykorzystujące naturalną przestrzeń do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu przyrody i ekologii. Realizacja zadania w dużym stopniu wpłynęła też na podniesienie atrakcyjności estetycznej ogrodu. Stworzone strefy, poza funkcjami ozdobnymi i edukacyjnymi stanowić też będą miejsce bytowania dla ptaków i owadów.

,,ZIELONA SALA” pod chmurką w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy

,,ZIELONA SALA” pod chmurką w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy

20.09.2022 autor: UM Łęczyca (ws)

Na terenie Przedszkola nr 2 w Łęczycy został utworzony punkt dydaktyczny dla przedszkolaków. Aby umożliwić dzieciom odbywanie większej liczby zajęć na zewnątrz, zagospodarowano teren pod „Zieloną Salę”. Dzięki aranżacji terenu powstała lepiej zagospodarowana przestrzeń, która sprzyja nauce, zabawie oraz odpoczynkowi przedszkolaków na świeżym powietrzu. Punkt dydaktyczny postał dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

„Zielona Akademia” w Przedszkolu nr 4

„Zielona Akademia” w Przedszkolu nr 4

30.08.2022 autor: UM Łęczyca (mk2)

Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Podpisano umowę z wykonawcą na remont kwatery wojennej

Podpisano umowę z wykonawcą na remont kwatery wojennej

04.08.2022 autor: UM Łęczyca (mk2)

Wczoraj Burmistrz Paweł Kulesza podpisał umowę z wykonawcą – firmą Katanga Grzegorz Kwapisiewicz sp. z.o.o z Parszowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Łęczycy”.