Dotacje – promowanie

Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

10.05.2022 autor: UM Łęczyca (mk2)

Miasto Łęczyca pozyskało 100% dofinansowania w ramach Projektu „ Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Realizacja zadania nastąpi poprzez zakup niezbędnych usług i sprzętu informatycznego w celu poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

Ulice Dominikańska i Związku Walki Zbrojnej będą wyremontowane. Podpisano umowę z wykonawcą

Ulice Dominikańska i Związku Walki Zbrojnej będą wyremontowane. Podpisano umowę z wykonawcą

09.05.2022 autor: UM Łęczyca (mk2)

Pod koniec kwietnia Burmistrz Paweł Kulesza podpisał umowę z wykonawcą MK STELLA KONRAD MAREK z siedzibą w Kole na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy”, w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia ulic i chodników na Dominikańskiej i Związki Walki Zbrojnej. Miasto Łęczyca na ten cel otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

Miasto Łęczyca realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”

28.12.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.09.02.01-10-A019/21-00 realizuje projekt pn. „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”

08.12.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Dnia 2 grudnia br. została podpisana umowa między Miastem Łęczyca a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”, w myśl której miasto otrzymało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, dzięki czemu będą kontynuowane dalsze prace służące mieszkańcom oraz turystom.

Darmowe WiFi w Łęczycy, dzięki akcji WiFi4EU

Darmowe WiFi w Łęczycy, dzięki akcji WiFi4EU

22.07.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

W ramach postępującej informatyzacji społeczeństwa Internet w wielu przypadkach okazuje się niezbędny. Aby bez problemów surfować po sieci, nie bojąc się jednocześnie o utratę własnego pakietu mobilnego, miasto Łęczyca wyszło naprzeciw oczekiwaniom i wzięło udział w europejskiej akcji WiFi4EU. Jest to inicjatywa, dzięki której zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości, darmowego Internetu, poprzez utworzenie hotspotów WiFi w kluczowych miejscach. W Łęczycy utworzono 6 takich punktów.