Dotacje – promowanie

Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

11.07.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem pracy w Łodzi realizuje projekt pt. „Akademia Aktywności Zawodowej”. Jest on skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy i biernych zawodowo, w wieku od 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Kto pyta, nie błądzi!

Kto pyta, nie błądzi!

05.03.2018 autor: UM Łęczyca (mn)

Prowadzisz własną firmę? Chciałabyś/ chciałbyś otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, a może wysłać pracowników na szkolenie podnoszące ich kwalifikacje, jednak boisz się, że nie podołasz formalnościom związanym z otrzymaniem środków? Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca

05.10.2016 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca Nazwa projektu: „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Łęczyca”

e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego

e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego

05.10.2016 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca Nazwa projektu: „e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego” Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców miasta Łęczyca poprzez budowę elektronicznej administracji w Gminie Miasto Łęczyca w oparciu o zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. Całkowita wartość projektu: 396.060,00 zł. Kwota dofinansowania: 257.600,00 zł. Kwota wkładu własnego: 138.460,00 zł. DODATKOWE INFORMACJE

Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego – etap II

28.05.2014 autor: UM Łęczyca

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego – etap II” Całkowita wartość projektu: 520 674,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 442 572,90 PLN Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Łęczyca Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-037/13-00 z dnia 26 maja 2014r. Okres realizacji projektu: styczeń 2014 – maj 2015r. Projekt obejmuje szereg zintegrowanych działań zmierzających do budowy i dynamicznego rozwoju marki regionalnej Szlachcic Boruta, funkcjonującej w świadomości mieszkańców Łęczycy oraz Polski. Boruta wywodzi się z dawnych, przedchrześcijańskich demonów leśnych, a imię swe bierze od boru. Do dziś jest najbardziej znanym diabłem polskim, ale imię jego kojarzone jest zawsze z Łęczycą. Jego postać wpisała się na stałe do historii województwa łódzkiego