Artykuły

Łęczycanie żegnają Pawła Adamowicza

Łęczycanie żegnają Pawła Adamowicza

19.01.2019 autor: UM Łęczyca (mk2)

Dziś od godziny 10 przed Ratuszem Miejskim łęczycanie zbierają się, aby symbolicznie pożegnać zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Znicze zapalił Burmistrz Paweł Kulesza wraz z Radnymi Miejskimi, a po nich pozostali zebrani, którzy w ten sposób chcą uczcić pamięć o zmarłym.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

17.01.2019 autor: UM Łęczyca (mk2)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Zarządzenie Nr 120.20.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

17.01.2019 autor: UM Łęczyca (mk2)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (Zarządzenie Nr 120.19.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 17 stycznia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej)

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

17.01.2019 autor: UM Łęczyca (mk2)

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Informacja w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 120.201.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca

Informacja w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 120.201.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca

17.01.2019 autor: UM Łęczyca (mk2)

Burmistrz Miasta Łęczyca Zarządzeniem Nr 120.18.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r wprowadza zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.201.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym.