Artykuły

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

22.01.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 1.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 27 stycznia 2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

22.01.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   (z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 1.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej  w Łęczycy, które odbędzie się w trybie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

22.01.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca  Nr. 120.10.2021 z dnia 19.01.2021 r. ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.

Wesprzyj WOŚP – Licytuj przez Internet

Wesprzyj WOŚP – Licytuj przez Internet

22.01.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział bierze również miasto Łęczyca. Nieodłącznym elementem finału są licytacje, które w tradycyjnej formie – ze względu na sytuację pandemiczną – nie mogą zostać przeprowadzone. Alternatywą są internetowe aukcje gadżetów związanych z WOŚP.

Wesprzyj WOŚP – wylicytuj dzień z Burmistrzem

Wesprzyj WOŚP – wylicytuj dzień z Burmistrzem

22.01.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział bierze również miasto Łęczyca. Nieodzownym elementem grania z Orkiestrą są licytacje, a ta może być wyjątkowa – na licytację został wystawiony voucher na spędzenie jednego dnia z Burmistrzem Pawłem Kuleszą.