Artykuły

XC Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

XC Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2024 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zwołuję XC sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 27 lutego 2024 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy

23.02.2024 autor: UM Łęczyca (mk2)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęczycy, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy  dnia 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 15:15.

Zaproszenie na spotkanie z ekspertami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zaproszenie na spotkanie z ekspertami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

23.02.2024 autor: UM Łęczyca (mk2)

Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza zaprasza przedsiębiorców na spotkanie z ekspertami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) 4 marca (poniedziałek) o godzinie 10:30 i dotyczyć będzie wielu spraw związanych z prowadzeniem działalności.

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

23.02.2024 autor: UM Łęczyca (mk2)

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim przy ulicy Plac Przedrynek w Łęczycy. Wolne stanowiska to: stanowisko nr 53 rząd B, stanowisko nr 2 rząd E. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk handlowych mogą składać podania o przyznanie w/w miejsc drogą elektroniczną na adres: zielenmiejska@leczyca.info.pl do dnia 28.02.2024 r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku

22.02.2024 autor: UM Łęczyca (mk2)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2024 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.