Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

11.07.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
Jesteś bezrobotny? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem pracy w Łodzi realizuje projekt pt. „Akademia Aktywności Zawodowej”. Jest on skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy i biernych zawodowo, w wieku od 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Uczestnikom projektu oferowane jest doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym (prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona – komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub kurs spawania metodą MAG oraz TIG), 3-miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy, a ponadto wsparcie w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie oraz opłacenie egzaminów.

Szczegółowe informacje znaleźć można tutaj oraz na plakatach zamieszczonych poniżej. Projekt „Akademia aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.