IV sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

17.12.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
IV sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 2 i art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 16³°, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Łęczyca „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Łęczyca.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 1.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 2.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Miasta Łęczyca na ;lata 2018-2025.
 11. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Sesję można również oglądać online: https://leczyca.info.pl/urzad-miasta/kamera-on-line/