Miasta partnerskie


Współpraca Łęczycy i Rillieux-la-Pape rozpoczęła się w 1999 r. podpisaniem oficjalnej umowy o przyjaźni obu miast. Podpisując dokument wyraziły one chęć ścisłej współpracy poprzez spotkania i wzajemne poznawanie się mieszkańców, zrozumienie problemów występujących w obu społecznościach oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć pozwalających na zacieśnienie więzi pomiędzy miastami. Miasta wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania społeczności lokalnych, odbywają się wymiany mieszkańców, dzięki którym mają oni możliwość pogłębiania znajomości języka, poznawania historii i kultury obu krajów.
Podczas pobytów mieszkańców Rillieux-la-Pape w Łęczycy, goście mieli m.in. możliwość zwiedzania miasta i okolic, uczestniczenia w wycieczkach organizowanych do najciekawszych zakątków Polski, a także wzięcia udziału w turnieju rycerskim.
Łęczycanom, którzy odwiedzili Rillieux-la-Pape, przypadła m.in. sposobność uczestniczenia w biennale tańca w Lyonie. W czasie parady nasi francuscy przyjaciele razem z tancerzami z Łęczycy zaprezentowali interpretację mitu Fausta w czterech odsłonach. Wspaniałe, barwne i oryginalne stroje uczestników a także perfekcyjne przygotowanie obu grup – polskiej i francuskiej, spowodowały, iż widzowie byli oczarowani i zachwyceni występem, który transmitowany był przez regionalne i krajowe stacje telewizyjne, jak również szeroko komentowany w prasie francuskiej. Polacy mieli możliwość zwiedzania wspaniałych zabytków Lyonu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, miasteczka Perouges, regionu Beaujolais i oczywiście samego Rillieux-la-Pape. Kolejną formę współpracy stanowił plener rzeźbiarski pt. „Spotkanie”, który odbył się jednocześnie w obu bliźniaczych miastach w czerwcu 2004 r. W Łęczycy wspólnie z Bogdanem Wajbergiem z łódzkiej
Akademii Sztuk Pięknych tworzącym w kamieniu, pracował francuski rzeźbiarz Alan Mantle, który przy zamku wykonał rzeźbę rodziny celtyckiej w dębinie. Do Francji natomiast udał się Zbigniew Dudek, również z łódzkiej ASP, który podobnie jak jego francuski kolega Roger Groslon wykonał monumentalną rzeźbę, nawiązującą do motywów świata przyrody .
Polsko-francuska przyjaźń zaowocowała także wyjazdem łęczyckiej młodzieży, uczącej się języka francuskiego na tzw. „zieloną szkołę”. Celem trwającego 8 dni wyjazdu, było zapoznanie się z kulturą francuską, systemem edukacyjnym oraz pogłębienie znajomości języka francuskiego.

 


W 2002 r. Łęczyca nawiązała współpracę partnerską z niemieckim miastem Penzlin. Podpisana przez burmistrzów deklaracja przyczyniła się do trwałej przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu miast. Oprócz przyjacielskich kontaktów, współpraca ta służy przede wszystkim rozwojowi stosunków kulturalno – społecznych. Oparta jest na kilku płaszczyznach dotyczących głównie edukacji młodzieży, kultury i turystyki oraz spraw związanych z rozwojem gospodarczym obydwu miast. Jednym z podstawowych kroków służącym realizacji zamierzonych celów jest program spotkania mieszkańców. Do pierwszych spotkań doszło podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w czerwcu 2002 r. w Łęczycy oraz w trakcie niemiecko – polskiej nocy rockowej w październiku tego samego roku w Penzlin. Kolejny wyjazd łęczycan do Niemiec miał miejsce w sierpniu 2003 r. Wydarzeniem, które w znaczący sposób pozwoliło umocnić więzi między „partnerami” był Międzynarodowy Festiwal Młodzieży „Europa w Penzlin”, podczas którego łęczyccy gimnazjaliści zaprezentowali przedstawienie zatytułowane „Diabeł w przysłowiach”. W kwietniu 2004 r. na „Teatrzyki Językowe” odbywające się w łęczyckim Domu Kultury przyjechała grupa młodzieży z Penzlin, która zaprezentowała przedstawienie „Behext”. Inną formę współpracy prezentują z kolei muzea obu miast. Zapoczątkowana badaniem porównawczym na temat demonologii ludowej w Niemczech i Polsce, zaowocowała w 1999 r. publikacją książkową profesor Andrei Rudolph i doktor Małgorzaty Półroli „Teufelsbilder in mecklenburgischen und masowischen Sagen” oraz wystawą rzeźby ludowej o tematyce demonicznej ze zbiorów łęczyckiego muzeum w Penzlin. W ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy obydwoma placówkami zaczęto realizować projekt promocji młodych talentów. Ideą jest prezentacja ich twórczości poza granicami kraju i stworzenie szansy na szerokie kontakty w świecie kultury i sztuki. W roku 2004 muzeum w Łęczycy po raz pierwszy zaprezentowało w Penzlin twórczość Agnieszki Kowalskiej, laureatki XXI edycji konkursu im. Władysława Strzemińskiego, a w rok później w salach Alte Burg w Penzlin można było zobaczyć prace Remigiusza Wojaczka.

 


W dniach 15 czerwca br. delegacja Urzędu Miejskiego w Łęczycy w osobach: Burmistrz Miasta Łęczyca – Andrzej Olszewski, Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca – Krystyna Pawlak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu – Wojciech Czaplij, gościła w mieście Rypin.
Burmistrz Miasta Łęczyca – Andrzej Olszewski oraz Burmistrz Miasta Rypina – Marek Błaszkiewicz podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Rypin a Gminą Miasto Łęczyca.
W ramach posiadanych kompetencji miasta będą współpracować w ns. dziedzinach: kultury, edukacji i nauki, wymiany grup dzieci i młodzieży, turystyki, promocji, kultury fizycznej i sportu oraz innych dziedzin, w których współpracę uznają za potrzebną.
Uroczystość podpisania porozumienia miała wyjątkową oprawę i odbywała się w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, podczas trwających w dniach 13-15 czerwca br. „Dni Rypina”.

 

WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI

 

W 2011r. Łęczyca nawiązała kontakty partnerskie z miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. W dniu 11 czerwca podczas V Jarmarku Benedykta Polaka został podpisany list intencyjny o współpracy, zgodnie z którym strony zobowiązały się do wymiany doświadczeń społecznej i gospodarczej, organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, zacieśniajacych wzajemne więzi pomiędzy dwoma miastami.

W dniach 30 – 31 lipca 2011 roku, na zaproszenie władz ukraińskiego Włodzimierza Wołyńskiego delegacja łęczycka gościła na Ukrainie. Podczas uroczystości Dni Miasta Włodzimierz Wołyński nastąpiło zawarcie umowy partnerskiej. W podniosłej oprawie, przy obecności licznych delegacji miast partnerskich i władz obwodowych Burmistrz Łęczycy Pan Andrzej Olszewski i Mer (Prezes Miasta) Pan Petro Saganiuk przypieczętowali osobiście swoimi podpisami nową kartę w historii naszych miast. Strony zamierzają realizować współpracę w następujących dziedzinach: samorządu lokalnego, kultury, turystyki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu, transportu.

Współpraca z Włodzimierzem Wołyńskim przybrała bardzo dynamiczny charakter. Delegacja z Ukrainy odwiedziła ponownie Łęczycę w dniach 19 – 21 sierpnia 2011r., uczestnicząc tym samym w Turnieju Rycerskim. Celem wizyty były rozmowy z łęczyckimi przedsiębiorcami. Nasi goście spotkali się z Panem Wiktorem Napiórą – Prezesem Hurtapu S.A oraz Panem Jerzym Przybyszem – Prezesem ŁZG S.A. Kontakty mają sprzyjać wymianie doświadczeń gospodarczych.