Informacja – oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: IV Pikniku Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina” przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy

15.05.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
Informacja – oferta realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego  i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: IV Pikniku Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina” przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy

W dniu 10.05.2018 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) Klasztor OO. Bernardynów w Łęczycy złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach  prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację IV Pikniku Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina” przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 23 maja 2018r. (włącznie) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca.

oferta