Informacja – oferta realizacji zadania publicznego

14.09.2020
autor: UM Łęczyca (mk)
Informacja – oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 14.09.2020 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym abstynenckiej Grupy Wsparcia działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 21 września 2020 r. (włącznie) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca.

Załączniki