Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

02.08.2019
autor: UM Łęczyca (mk2)
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.156.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019r. w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki