Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

20.03.2020
autor: UM Łęczyca (mk2)
Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje wszystkich rodziców, którzy korzystają z usług Żłobka Miejskiego w Łęczycy o możliwości złożenia podania do Burmistrza Miasta Łęczyca o zwolnienie z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku od 16 marca 2020 roku.

 

 

Po złożeniu przez rodzica podania, umowa zawarta między stronami w zakresie obowiązku wnoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim zostanie aneksowana.