Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

16.11.2018
autor: UM Łęczyca (mk)
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Stosownie do art. 20 ust. 2 i art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zapraszamy Państwa na inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 10°°, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora.
 2. Wręczenie radnym przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 • powołanie komisji skrutacyjnej;
 • przyjęcie regulaminu głosowania;
 • przeprowadzenie głosowania;
 • ogłoszenie wyników.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od radnego Seniora.
 2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:

1) powołanie komisji skrutacyjnej;

2) przyjęcie regulaminu głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ogłoszenie wyników.

 1. Ślubowanie Burmistrza Miasta Łęczyca.
 2. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Łęczycy.