e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego

05.10.2016
autor: UM Łęczyca
e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca

Nazwa projektu: „e-Łęczyca – Nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego”

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców miasta Łęczyca poprzez budowę elektronicznej administracji w Gminie Miasto Łęczyca w oparciu o zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Całkowita wartość projektu: 396.060,00 zł.
Kwota dofinansowania: 257.600,00 zł.
Kwota wkładu własnego: 138.460,00 zł.

DODATKOWE INFORMACJE