Budżet obywatelski

W dniu 11 października 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego swoje posiedzenie miał zespół ds. budżetu obywatelskiego, który sprawdzał ważność kart oraz liczył głosy oddane w ramach głosowania na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie trwało od 25 września do 6 października, a łącznie oddano 876 głosów na 8 projektów dopuszczonych do głosowania.

Głosować można było w czterech wyznaczonych punktach – Urzędzie Miejskim w Łęczycy, Ratuszu Miejskim, Szkole Podstawowej nr 3 oraz siedzibie PGKiM. Każdy mieszkaniec Łęczycy mógł oddać jeden głos poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny.

Karty zostawały uznane za nieważne z następujących powodów:

– brak podpisów osób głosujących

– zaznaczenie więcej niż jednego projektu

– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól

– wypełnione przez osoby nieuprawnione (osoby spoza terenu miasta Łęczyca)

Po uwzględnieniu tych wytycznych tak prezentują się statystyki tegorocznego głosowania:

Liczba oddanych kart: 876

Liczba głosów nieważnych: 97

Liczba głosów ważnych: 779

Najwięcej głosów uzyskał projekt o numerze: 1/BO/2023, czyli „Modernizacja i dostosowanie boiska przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C dla potrzeb mieszkańców Łęczycy” o szacowanej kwocie 180 tys. zł , który uzyskał 253 głosy.