Budżet obywatelski

Po raz trzeci w Łęczycy rozpoczęła się edycja Budżetu Obywatelskiego. Jego idea jest prosta – to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Zakres zadań, które zrealizowane będą w 2024 roku i są obejmowane przez Budżet Obywatelski, jest szeroki: od małej architektury po przedsięwzięcia związane z kulturą i rekreacją.

Na realizację zadań przeznaczonych zostanie 180 tys. zł. Od 25 września do 6 października można oddać głos na wybrany projekt. 

Gdzie głosować?

Dostępne cztery punkty, w których będzie można zagłosować.

Te punkty to:

– Urząd Miejski w Łęczycy (ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
– Ratusz Miejski w Łęczycy (Centrum Informacji Turystycznej, Plac T. Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00-14:00
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00 – 14:00
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy (ul. Zachodnia 23, 99-100 Łęczyca) – w godzinach 10:00 – 14:00

Jak zagłosować?

Każdy mieszkaniec Łęczycy może oddać jeden głos poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w wyżej wymienionych lokalizacjach.

Karty do głosowania są dwustronne, na drugiej stronie karty należy złożyć podpis oraz podać datę wypełnienia karty. Karty będą wydawane przez pracownika urzędu za okazaniem dowodu tożsamości. Kart nie można wynosić poza siedzibę punktu, w którym karty będą wydawane. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalono na podstawie daty ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

Na jakie projekty można zagłosować?

  1. Modernizacja i dostosowanie boiska przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C dla potrzeb mieszkańców Łęczycy – 180 000,00 zł

nr projektu: 1/BO/2023

Projekt obejmuje stworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z oświetleniem i nawierzchnią naturalną. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Zakup książek i organizacja wydarzeń kulturalnych (spotkań, warsztatów) dla mieszkańców w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy – 60 000,00 zł

nr projektu: 2/BO/2023

Projekt polega na zakupie ponad 600 nowości książkowych i materiałów do zajęć dla dzieci i dorosłych oraz organizacji kilkunastu spotkań autorskich oraz warsztatów. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Profesjonalne treningi nordic walking w Łęczycy – 6 500,00 zł

nr projektu: 3/BO/2023

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 20 darmowych, profesjonalnych treningów nordic walking dla mieszkańców Łęczycy. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Wymiana chodnika na ul. Łokietka i Jagiełły w Łęczycy – 175 000,00 zł

nr projektu: 4/BO/2023

Projekt polega na wymianie nawierzchni chodnikowej na ulicach Łokietka i Jagiełły. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Łęczyckie spotkania teatralne – 61 600,00 zł

nr projektu: 6/BO/2023

Projekt polega na realizacji cyklu 3 wydarzeń teatralnych dla mieszkańców Łęczycy, których celem jest ułatwienie dostępu do kultury i sztuki na wysokim poziomie artystycznym. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Zwierzolubowa Akcja – Darmowa Kastracja! Dbamy, bo kochamy! Ratujemy – kastrujemy i sterylizujemy Wspólnie razem dla zwierząt! – 101 000,00 zł

nr projektu: 9/BO/2023

Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich i bezdomnych psów oraz kotów z terenu miasta Łęczyca. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Wrota Czasu Miasta Łęczyca – 42 300, 00 zł

nr projektu: 10/BO/2023

Projekt polega na ustawieniu „Wrót Czasu” na terenie miasta Łęczyca, które będą przedstawiało miejsca stanowiące o historii naszego miasta, a których już nie ma. Pełny opis projektu znajduje się poniżej:

  1. Oaza relaxu – 120 950,00 zł

nr projektu: 11/BO/2023

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu na ulicy Marii Konopnickiej poprzez likwidację starej fontanny i postawieniu w jej miejscu wiaty, stołu do gry w szachy oraz chińczyka, a także zakupu dodatkowych ławek. Pełny opis projektu znajduje się poniżej: