Bezpieczne ferie

13.01.2020
autor: UM Łęczyca (ws)
Bezpieczne ferie

13–26 stycznia 2020 r. to czas ferii zimowych dla uczniów szkół województwa łódzkiego. Nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl, sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W trakcie przeprowadzanych kontroli oceniane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in.: stanu czystości pomieszczeń; dostępu do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników); sposobu zapewnienia opieki medycznej; stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej jakości zdrowotnej; stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

W przypadku zastrzeżeń/wątpliwości związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku, należy zgłaszać je do właściwej, ze względu na miejsce wypoczynku, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W załączeniu ulotka informująca o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Łęczycy  

Daria Kondak  

Załączniki