***

13.06.2018
autor: UM Łęczyca (mn)
***

Pani Renacie Kaźmierczak oraz Jej Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach, z powodu śmierci Mamy składa wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk wraz z pracownikami Urzędu.