5 maja startują konkursy ekologiczne

20.04.2021
autor: UM Łęczyca (mk2)
5 maja startują konkursy ekologiczne

Problem ekologii w dzisiejszym świecie jest nam znany i trapi wszystkich mieszkańców naszego globu. Informujemy, a zarazem zapraszamy do udziału w konkursach, których celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia środowiska. W każdym z konkursów można wykazać się kreatywnością i pomysłowością, a szeroki zakres pozwoli sprawdzić się w nich każdemu. Konkursy startują 5 maja.

Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2021 roku.

konkurs – hasło eko Łęczycy – regulamin

konkurs – hasło eko Łęczycy – załączniki

konkurs – eko kalendarz – regulamin

konkurs – eko kalendarz – załączniki

konkurs – logotyp – regulamin

konkurs – logotyp – załączniki

konkurs – przetwórz – regulamin

konkurs – przetwórz – załączniki

konkurs – wykreuj przestrzeń – regulamin

konkurs – wykreuj przestrzeń – załączniki

Każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą. Wciąż istnieje silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Rozumiejąc zasadność szerokiej edukacji ekologicznej, nasze projekty kierujemy do wszystkich grup wiekowych i serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w jego realizacji.

Konkursy realizowane są w ramach zadania pn.  ”Eko-Łęczyca”-Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

zainwestujwekologie.pl