• Polecane

  Zapraszamy na Kinowe Seanse w ramach świętowania Dnia Dziecka

  Sytuacja związana z koronawirusem wymusiła rezygnację z pewnych tradycyjnych imprez odbywających się w naszym mieście. Jedną z nich były koncerty i inne atrakcje organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Pamiętając o najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańcach Łęczycy Burmistrz Paweł Kulesza zaprasza na kinowe seanse organizowane po raz drugi w ramach Dnia Dziecka. Zasady korzystania z nich pozostają niezmienne. Dzieci i młodzież do 18 lat z terenu miasta Łęczyca może skorzystać z jednego, bezpłatnego biletu do Kina Górnik w terminie od 1 czerwca do 31 lipca. Dni, w których można korzystać z Kinowych Seansów to środa, piątek, sobota oraz niedziela na dowolny film o kategorii wiekowej poniżej 18 lat. WAŻNE Idąc do Kina Górnik należy wziąć ze sobą ważną legitymację szkolną. Repertuar Kina na dni 18 czerwca – 24 czerwca: LUCA – 2D, dubbing Piotruś Królik 2: Na gigancie – 2D, dubbing Spirala: Nowy rozdział serii Piła – 2D, napisy Obecność 3: Na rozkaz Diabła – 2D, napisy Tom i Jerry – 2D, dubbing Mortal Kombat – 2D, napisy Ci, którzy życzą mi śmierci – 2D, napisy W jak morderstwo – 2D, napisy Krudowie 2: Nowa Era – 2D, dubbing Szczegółowy repertuar wraz z godzinami seansów dostępny jest na stronie Kina – http://www.kinogornik.pl/
  czytaj więcej
  Zapraszamy na Kinowe Seanse w ramach świętowania Dnia Dziecka
 • Polecane

  Łęczyca potrafi być eko - konkursy ekologiczne

  Problem ekologii w dzisiejszym świecie jest nam znany i trapi wszystkich mieszkańców naszego globu. Informujemy, a zarazem zapraszamy do udziału w konkursach, których celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia środowiska. W każdym z konkursów można wykazać się kreatywnością i pomysłowością, a szeroki zakres pozwoli sprawdzić się w nich każdemu. Konkursy startują 5 maja. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2021 roku. konkurs - hasło eko Łęczycy - regulamin konkurs - hasło eko Łęczycy - załączniki konkurs - eko kalendarz - regulamin konkurs - eko kalendarz - załączniki konkurs - logotyp - regulamin konkurs - logotyp - załączniki konkurs - przetwórz - regulamin konkurs - przetwórz - załączniki konkurs - wykreuj przestrzeń - regulamin konkurs - wykreuj przestrzeń - załączniki Każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą. Wciąż istnieje silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa. Rozumiejąc zasadność szerokiej edukacji ekologicznej, nasze projekty kierujemy do wszystkich grup wiekowych i serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w jego realizacji. Konkursy realizowane są w ramach zadania pn.  ”Eko-Łęczyca”-Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. zainwestujwekologie.pl
  czytaj więcej
  Łęczyca potrafi być eko - konkursy ekologiczne
 • Polecane

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy

  Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 25.01.2021 roku do 25.02.2021 roku wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” Z projektem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn. do czw. 7.30-15.45, pt 7.30-14.30). Projekt zmian studium zamieszczony w poniższych załącznikach. Uwagi do projektu studium można składać do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca br. 
  czytaj więcej
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy
 • Polecane

  Pomoc dla przedsiębiorców

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe należące do miasta, mogą ubiegać się o pomoc w postaci zwolnienia z czynszu. Aby ją uzyskać należy wypełnić dwa załączone poniżej dokumenty – wniosek i formularz.     Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy okresu zaprzestania działalności gospodarczej w tym lokalu. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona pomoc, o czym najemca zostanie poinformowany. Wypełnione wnioski z formularzem należy składać w formie elektronicznej na adres: kancelaria@leczyca.info.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów – 24 721 03 30 oraz 24 721 03 33. Formularz Wniosek o udzielenie pomocy dla najemców  Przedłużenie terminów płatności rat podatku 28 kwietnia Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku. Podjęta uchwała kierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Dzięki niej, można wnioskować o wydłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 r. O przedłużenie terminu płatności wnioskować mogą przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku od nieruchomości, na terenie miasta Łęczyca, na których nałożono całkowity zakaz prowadzenia, ograniczono prowadzenie działalności lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Poniżej w załącznikach znajduje się treść uchwały, a także wniosek, jaki należy wypełnić, aby ubiegać się o przedłużenie terminu. Uchwała XXIX.177.2020 Wniosek o przesunięcie rat podatku od nieruchomości Z kolei usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy dotyczą – niskoprocentowej pożyczki, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w obrazki poniżej. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć między innymi oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.) Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku.
  czytaj więcej
  Pomoc dla przedsiębiorców
 • Polecane

  Remont DK91 - Utrudnienia w ruchu

  Rozpoczyna się rozbudowa DK 91 w Łęczycy, co będzie wiązało się z konsekwencjami zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców. Prace obejmą odcinek drogi o długości 3,2 km. W związku z faktem, że DK 91, obok autostrady A1 (dla której jest alternatywą), pełni także funkcję głównego szlaku komunikacyjnego północ- południe, największym wyzwaniem dla wykonawcy jest fakt, że wszystkie prace prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu. Sprawę komplikuje fakt, że grosz nich będzie prowadzonych w ścisłym centrum 15 tysięcznego miasteczka w bezpośrednim sąsiedztwie XIV wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, cennego barokowego kościoła Bernardynów, czy zabytkowego więzienia. Na czas robót zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany światłami. Na każdym etapie pracami będą jednocześnie objęte 400 metrowe odcinki drogi oddalone od siebie o 800 metrów. Prace, co oczywiste, będą wykonywane tzw. „połówkami”. Najpierw zajęty będzie pas ruchu w kierunku Gdańska (wschodni), a później wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni i tak etapami realizowane będzie całe przedsięwzięcie. UWAGA! Przejazd DK 91 przez teren budowy będzie możliwy jedynie dla samochodów osobowych i dostawczych! Wszystkie samochody powyżej 3,5 tony, będą musiały korzystać z wyznaczonych objazdów! Rozbudowa drogi będzie oznaczała wiele zmian, zarówno dla kierowców jadących przez miasto tranzytem, jak i mieszkańców. Niesłychanie istotną choć niezauważalną zmianą, będzie podniesienie nośności drogi, do 11,5 tony na oś pojazdu. Jest to o tyle istotne, że będą mogły w przyszłości jeździć tędy wszystkie dopuszczone do ruchu pojazdy, bez ryzyka uszkodzenia drogi. W wyniku rozbudowy na wlotach do miasta (od południa i od północy) pojawią się ronda, co znakomicie uspokoi przejazd przez miasto i poprawi bezpieczeństwo. Pozwoli także w komfortowy sposób włączyć się do ruchu wyjeżdżającym z Łęczycy na drogę krajową. W centrum zostaną rozbudowane skrzyżowania. Poprawi się ich geometria, a także pojawią się pasy dla skręcających w prawo i w lewo. Na znacznym odcinku zostanie wybudowany ciąg dla pieszych i rowerzystów, zostanie też wprowadzony szereg innych poprawiających warunki komunikacyjne miasta zmian. Prace ruszają 11 marca 2020 roku i mają trwać, zgodnie z umową, 18 miesięcy, ich koszt to blisko 34,9 miliona złotych. tekst: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  [gallery ids="91259,91260,91261,91262,91263,91264,91265,91266"] Informacja dotycząca objazdu z Łęczycy do Leśmierza Firma STRABAG informuje, że w dniu 01.07.2020 na odcinku od 314+445 – 314+835 strony lewej zostanie wprowadzona kolejna Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas wykonywania robót związanych z remontem Drogi Krajowej nr 91 – przejście przez Łęczycę, w związku z tym zostaną wprowadzone objazdy dla mieszkańców. Wyłączona z ruchu zostanie Droga Powiatowa nr 5109E kierunek Leśmierz (Całkowity zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów). Objazd do miejscowości Leśmierz z Łęczycy i odwrotnie został poprowadzony przez miejscowość Sierpów rysunek poniżej przedstawia mapkę z planem objazdu. Przepraszamy Państwa za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. [gallery ids="92411"] Informacja dotycząca utrudnień na ulicy Belwederskiej od 27 października Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-30.10.2020 oraz 02-03.11.2020 nie będzie możliwy przejazd ulicą Belwederską w stronę PKS-u (Biedronki), ponieważ układana będzie nawierzchnia bitumiczna przez Naszą firmę na Drodze Krajowej nr 91. Gdy będzie to możliwe (najpóźniej w godzinach wieczornych) będzie możliwy przejazd. Na skrzyżowaniu z ulicą  Ozorkowskie Przedmieście oraz przy skrzyżowaniu PKS z Biedronką będą stały osoby które kierować będą ruchem prosimy dla nich o wyrozumiałość. Za utrudnienia z góry przepraszamy Kierownictwo STRABAG.
  czytaj więcej
  Remont DK91 - Utrudnienia w ruchu

Aktualności

Kinowe Seanse w Kinie Górnik – Repertuar na dni 18-24 czerwca

Kinowe Seanse w Kinie Górnik – Repertuar na dni 18-24 czerwca

18.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Sytuacja związana z koronawirusem wymusiła rezygnację z pewnych tradycyjnych imprez odbywających się w naszym mieście. Jedną z nich były koncerty i inne atrakcje organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Pamiętając o najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańcach Łęczycy Burmistrz Paweł Kulesza zaprasza na kinowe seanse organizowane po raz drugi w ramach Dnia Dziecka.

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS

17.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

W dniach 16-30 czerwca 2021 Krajowe Centrum ds. AIDS zaplanowało kolejną edycję działań edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r. Początek wakacji jest szczególnie istotny z punktu widzenia poruszanej tematyki ze względu na podwyższony poziom ryzykownych zachowań w tym okresie.

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał

17.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Poznaniu Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45/2021 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał / 2 Obszar: województwo łódzkie – powiat łęczycki.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

17.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2021 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.

Nocne poszukiwanie Kwiatu Paproci

Nocne poszukiwanie Kwiatu Paproci

17.06.2021 autor: UM Łęczyca (mk2)

Wszyscy poszukiwacze przygód oraz miłośnicy przyrody! Czy macie dość odwagi, by odnaleźć legendarny kwiat paproci? Zapraszamy do przeżycia tej wyjątkowej, jedynej w roku nocy, bawiąc się z nami podczas NOCNEGO POSZUKIWANIA KWIATU PAPROCI. Zapisujcie się, aby wziąć udział w naszym Magicznym queście śladami zieleni miasta, odszukajcie kwiat paproci, zmierzcie się w Świętojańskim Turnieju Drużynowym, a my zapewnimy Wam nagrody i niespodziankowe starosłowiańskie wspólne świętowanie.