• Polecane

  Wesprzyj 30. Finał WOŚP - licytuj przez Internet

  30 stycznia odbędzie się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział bierze również miasto Łęczyca. Nieodłącznym elementem finału są licytacje, które w tradycyjnej formie – ze względu na sytuację pandemiczną – nie mogą zostać przeprowadzone. Alternatywą są internetowe aukcje gadżetów związanych z WOŚP. Poniżej znajduje się szczegółowa lista licytacji z załączonymi linkami.Zapraszamy do licytacji! Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/kalendarz-scienny-2022-30-final-11679259877 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/kalendarz-ksiazkowy-2022-30-final-11679476490 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/brelok-oko-30-final-11679670963 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/brelok-oko-30-final-11679670963 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/gumowy-magnes-flaga-30-final-11679732073 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/skarpetki-30-final-11679764955 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/plyta-dvd-cd-bednarek-11679819135 Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/przystanek-woodstock-2004-armia-11679945665
  czytaj więcej
  Wesprzyj 30. Finał WOŚP - licytuj przez Internet
 • Polecane

  Konkurs – „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”

  Miasto Łęczyca i Gmina Góry św. Małgorzaty ogłaszają konkurs, którego zadaniem jest przedstawienie projektu koncepcyjnego szlaku pieszo-rowerowego, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji regionu. Rozpoczęty dziś konkurs trwa do 28 lutego 2022 roku. Wszelkie niezbędne informacje zawiera regulamin - Regulamin konkursu Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 https://www.youtube.com/watch?v=xioNov4-OwI [gallery ids="98372,98373,98374,98375,98376,98377,98378,98379,98380,98381"]
  czytaj więcej
  Konkurs – „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”
 • Polecane

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy

  Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 23.09.2021 roku do 14.10.2021 roku ponownie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” obejmujący obszary wskazane na załączniku graficznym oznaczone numerami od 1 do 7. Z  projektem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn. do śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00,  pt 7.30-14.30). Projekt zmiany studium dotyczący obszarów wskazanych na załączniku graficznym oznaczonych numerami od 1 - do 7 zamieszczony jest na stronie internetowej  www.leczyca.info.pl oraz w poniższych załącznikach. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy odbędzie się w dniu 8.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, (sala kancelaryjna) o godz. 14.00. Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium można składać do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do 05 listopada 2021 r.
  czytaj więcej
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy
 • Polecane

  Pomoc dla przedsiębiorców

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe należące do miasta, mogą ubiegać się o pomoc w postaci zwolnienia z czynszu. Aby ją uzyskać należy wypełnić dwa załączone poniżej dokumenty – wniosek i formularz.     Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy okresu zaprzestania działalności gospodarczej w tym lokalu. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona pomoc, o czym najemca zostanie poinformowany. Wypełnione wnioski z formularzem należy składać w formie elektronicznej na adres: kancelaria@leczyca.info.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów – 24 721 03 30 oraz 24 721 03 33. Formularz Wniosek o udzielenie pomocy dla najemców  Przedłużenie terminów płatności rat podatku 28 kwietnia Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku. Podjęta uchwała kierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Dzięki niej, można wnioskować o wydłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 r. O przedłużenie terminu płatności wnioskować mogą przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku od nieruchomości, na terenie miasta Łęczyca, na których nałożono całkowity zakaz prowadzenia, ograniczono prowadzenie działalności lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Poniżej w załącznikach znajduje się treść uchwały, a także wniosek, jaki należy wypełnić, aby ubiegać się o przedłużenie terminu. Uchwała XXIX.177.2020 Wniosek o przesunięcie rat podatku od nieruchomości Z kolei usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy dotyczą – niskoprocentowej pożyczki, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w obrazki poniżej. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć między innymi oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.) Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku.
  czytaj więcej
  Pomoc dla przedsiębiorców

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej

17.01.2022 autor: UM Łęczyca (mk)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w  konkursie ofert.

Wysokie loty tyczkarzy – Rekord Okręgu Filipa Dudki

Wysokie loty tyczkarzy – Rekord Okręgu Filipa Dudki

17.01.2022 autor: UM Łęczyca (mk)

Świetnie spisali się tyczkarze MKLA Łęczyca podczas odbywającego się w hali RKS-u Łódź Ogólnopolskiego Mityngu Skoku o Tyczce. Filip Dudka wynikiem 4.12 m ustanowił rekord Okręgu Łódzkiego U-18. Eryk Sewiło i Jakub Żelechowski zaliczyli (3.40 m), Filip Bartczak (3.20 m), Szymon Pawłowski (3.05 m). Natalia Bieniak w konkursie kobiet skoczyła (2.75 m). Wszyscy poprawili rekordy życiowe.

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2022 rok

14.01.2022 autor: UM Łęczyca (mk)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wesprzyj 30. Finał WOŚP – licytuj przez Internet

Wesprzyj 30. Finał WOŚP – licytuj przez Internet

12.01.2022 autor: UM Łęczyca (mk)

30 stycznia odbędzie się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział bierze również miasto Łęczyca. Nieodłącznym elementem finału są licytacje, które w tradycyjnej formie – ze względu na sytuację pandemiczną – nie mogą zostać przeprowadzone. Alternatywą są internetowe aukcje gadżetów związanych z WOŚP.