• Polecane

  Czas na Twój głos! – Budżet Obywatelski Łęczyca 2022

  Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w głosowaniu na propozycje do Budżetu Obywatelskiego Łęczyca 2022. Głosowanie trwać będzie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00) w dniach od 20 września do 5 października br., jedynie w formie papierowej, za pomocą specjalnie przygotowanych kart do głosowania. Na kartach  do głosowania umieszczone zostaną numery i nazwy projektów. Każdy mieszkaniec Łęczycy będzie mógł oddać jeden głos poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Karty do głosowania będą wydawane przez pracownika urzędu. Kart nie będzie można wynosić poza siedzibę urzędu.  Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalono na podstawie daty ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mogli wybrać projekt  w bezpośrednim głosowaniu o czym stanowi art. 5a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminy. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 dopuszczono do głosowania  8 projektów. Poniżej przedstawiona jest lista projektów wraz z określonym przez wnioskodawcę opisem projektu, jego lokalizacją oraz szacunkowym kosztem: 1. Nasza lokalna Energy-Landia Opis projektu: Nasza Lokalna Energy-Landia to pomysł rodziców najmłodszych mieszkańców osiedla usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej numer 2520E Belwederska Lotnicza. Na działce stanowiącej własność Miasta Łęczyca jest już plac zabaw, ale urządzenia, które się tu znajdują są bardzo zniszczone i dawno przestały spełniać swoją rolę. Po przeglądach technicznych część zabawek zdemontowano i zabrano. Obecny plan zabaw stał się mało atrakcyjny i zagrażający wręcz bezpieczeństwu bawiących się dzieci. Korzystając z możliwości jakie daje budżet obywatelski zaprojektowaliśmy dla naszych dzieciaków nowy, wymarzony, a zarazem bezpieczny i stanowiący jedyne miejsce na trenie osiedla przeznaczone do zabaw – plac zabaw – Nasza Lokalną Energylandię. Proponowana lokalizacja projektu: Belwederska 43 Szacunkowy koszt: 46.500 zł 2. Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy Opis projektu: Zadanie polegać będzie na zakupie książek – nowości wydawniczych, lektur i audiobooków. Książki będą dostępne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy i udostępniane wszystkim czytelnikom zapisanych w bibliotece. Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na zakup nowych lektur. Proponowana lokalizacja projektu: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca. Szacunkowy koszt: 9.000 zł. 3. Łęczycka Strefa Aktywnego Seniora Opis projektu: W naszym mieści brak jest miejsca na świeżym powietrzu dla aktywnych seniorów, osób posiadających problemu zdrowotne, czy przechodzących rehabilitację. Zaproponowane urządzenia stworzą strefę im dedykowaną. Pozwolą wspólnie ćwiczyć i spotykać się ze znajomymi, co stanowi dodatkową funkcję terapeutyczną. W myśl opisu urządzeń użyte materiały i jakość wykonania gwarantują wieloletnie użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. W przyszłości, w miarę możliwości finansowych, istnieje możliwość rozbudowania strefy o inne urządzenia. Proponowana lokalizacja projektu: Promenada nad Zalewem Miejskim. Urządzenia skierowane na lustro wody zalewu. Szacunkowy koszt: 35.600 zł. 4. Sport i rekreacja: mała architektura, tereny rekreacyjne „Bezpieczne dzieci!” Opis projektu: Projekt „Bezpieczne Dzieci: wpłynie bardzo pozytywny sposób na wychowanie oraz bezpieczeństwo naszych pociech. Będzie służył nie tylko dzieciom naszego osiedla, lecz również dzieciom z ulic Wojska Polskiego, Kaliskiej, Konopnickiej oraz pozostałej części Miasta. Dodatkowa stół do Ping-Ponga czy Chińczyka – Szachy pozwali naszej młodzieży na dobrą zabawę i rozwój sportowy oraz intelektualny – Dzieci i młodzież to nasza przyszłość. Proponowana lokalizacja projektu: osiedle Belwederska 38 – plac zabaw oraz boisko. Szacunkowy koszt: 68.000 zł. 5. Film promujący miasto Łęczyca na kanale YouTube - Historia Bez Cenzury Opis projektu: Celem projektu jest nagranie i opublikowanie filmu promującego Łęczycę i jej bogatą historię, którego przekaz będzie przystępny i łatwy w odbiorze dla młodszych osób oraz młodzieży. Proponowanym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania twórcom kanału na platformie YouTube – Historia Bez Cenzury, który liderem jest Wojciech Drewniak. Tematyka kanału jest popularnonaukowa: twórca promuję historię w sposób przystępny i zrozumiały, a sam kanał zasubskrybowano ponad 600 tyś. Osób. Wojciech Drewniak wydał także 4 książki o tematyce historycznej. Film miałby przedstawiać bogatą historię Łęczycy. W podobny sposób na kanale Historia Bez Cenzury promowane były takie miasta jak Toruń czy Gdańsk oraz grupa PZU. Łatwy i darmowy dostęp do platformy YouTube daje gwarancję, że film obejrzą osoby z całej Polski, co może skłonić je do odwiedzin naszego miasta, zwiększyć tym samym jego siłę turystyczną. Proponowana lokalizacja projektu: Internet, platforma YouTube, strona Urzędu Miejskiego. Szacunkowy koszt: 25.000zł brutto. 6. Modernizacja placu zabaw przy blokach Kaliska 12 i Kaliska 14 Opis projektu: Plac zabaw między blokami Kaliska 12 i 14 wymaga remontu. Urządzenia są przestarzałe, niektóre nie spełniają norm i w ostatnim czasie zostały usunięte. Teren nie zachęca do zabawy i nie stwarza bezpiecznych warunków dla dzieci. Wymiana istniejących urządzeń na nowe oraz doposażenie placu zabaw w nowe atrakcje np. zjeżdżalnię, huśtawkę kubełkową, huśtawkę bocianie gniazdo dla najmłodszych z pewnością poprawią komfort rodzin i zachęcą do zabawy i integracji. Wymiana ławek oraz nowe kosze na śmieci również są niezbędne. Proponowana lokalizacja projektu: Teren między blokami Kaliska 12 i Kaliska 14. Szacunkowy koszt: 40.000 zł. 7. Łęczycki Elementarz – wydanie ilustrowanej książki dla dzieci na temat historii i tradycji Łęczycy wraz z nagraniem audiobooka Opis projektu: Projekt zakłada wydanie ilustrowanej książki dla dzieci, odnoszącej się do historii i tradycji związanych z miastem Łęczyca i regionem łęczyckim, opisującej ważne wydarzenia, miejsca i postacie z czasów dawnych i współczesnych. Wydruk w nakładzie 1000 egzemplarzy pozwoli przekazać publikacje bezpłatnie dzieciom z klas I-III łęczyckich szkół podstawowych, dzięki czemu będą one mogły w atrakcyjnej, ilustrowanej i wierszowanej formie poznać miasto, w którym mieszkają, uczą się i dorastają. To pionierska inicjatywa, która w takim zakresie nie była realizowana w żadnej miejscowości w Polsce. Pozwoli ona nie tylko kształtować lokalny patriotyzm i miłość do swojej „małej ojczyzny” u młodszych łęczycan, ale także da szansę na przekazanie estetycznych wzorców w zakresie słowa pisanego i sztuk wizualnych. Dodatkowym atutem – zwłaszcza dla najmłodszych - będzie przygotowanie audiobooka z zawartymi w książce wierszami, czytanego zarówno przez aktorów, jak i przez samych odbiorców publikacji. Proponowana lokalizacja projektu: miasto Łęczyca – projekt bez wskazania ram terytorialnych. Szacunkowy koszt: 18.000 zł. 8. Duży napis I [serce] Łęczyca. Jako punkt i miejsce spotkań i najbardziej fotograficzny punkt miasta Opis projektu: duży napis I [serce] Łęczyca bądź kocham Łęczycę będzie dużą atrakcją turystyczną. Zlokalizowany przy zamku będzie zachęcał do zrobienia sobie przy nim zdjęcia i odwiedzenia Łęczycy. Będzie to także atrakcja dla łęczycan. Proponowana lokalizacja projektu: przy zamku/przy zalewie. Szacunkowy koszt: 50.000 zł. Opisy do projektów zgodne z treścią złożonych projektów.
  czytaj więcej
  Czas na Twój głos! – Budżet Obywatelski Łęczyca 2022
 • Polecane

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy

  Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 23.09.2021 roku do 14.10.2021 roku ponownie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” obejmujący obszary wskazane na załączniku graficznym oznaczone numerami od 1 do 7. Z  projektem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn. do śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00,  pt 7.30-14.30). Projekt zmiany studium dotyczący obszarów wskazanych na załączniku graficznym oznaczonych numerami od 1 - do 7 zamieszczony jest na stronie internetowej  www.leczyca.info.pl oraz w poniższych załącznikach. Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium można składać do Burmistrza Miasta Łęczycy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@leczyca.info.pl, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do 05 listopada 2021 r.
  czytaj więcej
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy
 • Polecane

  Pomoc dla przedsiębiorców

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe należące do miasta, mogą ubiegać się o pomoc w postaci zwolnienia z czynszu. Aby ją uzyskać należy wypełnić dwa załączone poniżej dokumenty – wniosek i formularz.     Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy okresu zaprzestania działalności gospodarczej w tym lokalu. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona pomoc, o czym najemca zostanie poinformowany. Wypełnione wnioski z formularzem należy składać w formie elektronicznej na adres: kancelaria@leczyca.info.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów – 24 721 03 30 oraz 24 721 03 33. Formularz Wniosek o udzielenie pomocy dla najemców  Przedłużenie terminów płatności rat podatku 28 kwietnia Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku. Podjęta uchwała kierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Dzięki niej, można wnioskować o wydłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 r. O przedłużenie terminu płatności wnioskować mogą przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku od nieruchomości, na terenie miasta Łęczyca, na których nałożono całkowity zakaz prowadzenia, ograniczono prowadzenie działalności lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Poniżej w załącznikach znajduje się treść uchwały, a także wniosek, jaki należy wypełnić, aby ubiegać się o przedłużenie terminu. Uchwała XXIX.177.2020 Wniosek o przesunięcie rat podatku od nieruchomości Z kolei usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy dotyczą – niskoprocentowej pożyczki, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w obrazki poniżej. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu łęczyckiego. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć między innymi oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane. Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.) Wnioski można składać do 27 maja 2020 roku.
  czytaj więcej
  Pomoc dla przedsiębiorców
 • Polecane

  Remont DK91 - Utrudnienia w ruchu

  Rozpoczyna się rozbudowa DK 91 w Łęczycy, co będzie wiązało się z konsekwencjami zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców. Prace obejmą odcinek drogi o długości 3,2 km. W związku z faktem, że DK 91, obok autostrady A1 (dla której jest alternatywą), pełni także funkcję głównego szlaku komunikacyjnego północ- południe, największym wyzwaniem dla wykonawcy jest fakt, że wszystkie prace prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu. Sprawę komplikuje fakt, że grosz nich będzie prowadzonych w ścisłym centrum 15 tysięcznego miasteczka w bezpośrednim sąsiedztwie XIV wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, cennego barokowego kościoła Bernardynów, czy zabytkowego więzienia. Na czas robót zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany światłami. Na każdym etapie pracami będą jednocześnie objęte 400 metrowe odcinki drogi oddalone od siebie o 800 metrów. Prace, co oczywiste, będą wykonywane tzw. „połówkami”. Najpierw zajęty będzie pas ruchu w kierunku Gdańska (wschodni), a później wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni i tak etapami realizowane będzie całe przedsięwzięcie. UWAGA! Przejazd DK 91 przez teren budowy będzie możliwy jedynie dla samochodów osobowych i dostawczych! Wszystkie samochody powyżej 3,5 tony, będą musiały korzystać z wyznaczonych objazdów! Rozbudowa drogi będzie oznaczała wiele zmian, zarówno dla kierowców jadących przez miasto tranzytem, jak i mieszkańców. Niesłychanie istotną choć niezauważalną zmianą, będzie podniesienie nośności drogi, do 11,5 tony na oś pojazdu. Jest to o tyle istotne, że będą mogły w przyszłości jeździć tędy wszystkie dopuszczone do ruchu pojazdy, bez ryzyka uszkodzenia drogi. W wyniku rozbudowy na wlotach do miasta (od południa i od północy) pojawią się ronda, co znakomicie uspokoi przejazd przez miasto i poprawi bezpieczeństwo. Pozwoli także w komfortowy sposób włączyć się do ruchu wyjeżdżającym z Łęczycy na drogę krajową. W centrum zostaną rozbudowane skrzyżowania. Poprawi się ich geometria, a także pojawią się pasy dla skręcających w prawo i w lewo. Na znacznym odcinku zostanie wybudowany ciąg dla pieszych i rowerzystów, zostanie też wprowadzony szereg innych poprawiających warunki komunikacyjne miasta zmian. Prace ruszają 11 marca 2020 roku i mają trwać, zgodnie z umową, 18 miesięcy, ich koszt to blisko 34,9 miliona złotych. tekst: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  [gallery ids="91259,91260,91261,91262,91263,91264,91265,91266"] Informacja dotycząca objazdu z Łęczycy do Leśmierza Firma STRABAG informuje, że w dniu 01.07.2020 na odcinku od 314+445 – 314+835 strony lewej zostanie wprowadzona kolejna Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas wykonywania robót związanych z remontem Drogi Krajowej nr 91 – przejście przez Łęczycę, w związku z tym zostaną wprowadzone objazdy dla mieszkańców. Wyłączona z ruchu zostanie Droga Powiatowa nr 5109E kierunek Leśmierz (Całkowity zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów). Objazd do miejscowości Leśmierz z Łęczycy i odwrotnie został poprowadzony przez miejscowość Sierpów rysunek poniżej przedstawia mapkę z planem objazdu. Przepraszamy Państwa za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. [gallery ids="92411"] Informacja dotycząca utrudnień na ulicy Belwederskiej od 27 października Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-30.10.2020 oraz 02-03.11.2020 nie będzie możliwy przejazd ulicą Belwederską w stronę PKS-u (Biedronki), ponieważ układana będzie nawierzchnia bitumiczna przez Naszą firmę na Drodze Krajowej nr 91. Gdy będzie to możliwe (najpóźniej w godzinach wieczornych) będzie możliwy przejazd. Na skrzyżowaniu z ulicą  Ozorkowskie Przedmieście oraz przy skrzyżowaniu PKS z Biedronką będą stały osoby które kierować będą ruchem prosimy dla nich o wyrozumiałość. Za utrudnienia z góry przepraszamy Kierownictwo STRABAG.
  czytaj więcej
  Remont DK91 - Utrudnienia w ruchu

Aktualności

LII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LII Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

24.09.2021 autor: UM Łęczyca (mk)

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się  w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) o godz.  1610, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Uwaga – fałszywe SMS-y od nadawcy Kwarantanna

Uwaga – fałszywe SMS-y od nadawcy Kwarantanna

24.09.2021 autor: UM Łęczyca (mk)

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

24.09.2021 autor: UM Łęczyca (mk)

Miasto Łęczyca posiada na sprzedaż  nieruchomość zabudowaną położoną w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25, oznaczonej numerem ewidencyjnym – działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha (KW nr LD1Y/00034185/0) wraz z udziałem ½ części w działce nr 767/6 (KW nr LD1Y/00034185/0).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy

23.09.2021 autor: UM Łęczyca (mk)

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w dniach od 23.09.2021 roku do 14.10.2021 roku ponownie został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” obejmujący obszary wskazane na załączniku graficznym oznaczone numerami od 1 do 7. Z  projektem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, pokój 43 (tel: 24  721 03 29), w godzinach pracy urzędu (od pn. do śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00,  pt 7.30-14.30).