Aktualności

100 litrów krwi na 100-lecie Policji

100 litrów krwi na 100-lecie Policji

19.04.2018 autor: UM Łęczyca (mg)

Kto nie jak służby ratunkowe, takie jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe, wzywane na miejsce wypadku, wiedzą, że krew może uratować życie? Niestety zapasy tej życiodajnej substancji nigdy nie są zbyt duże. Często w szpitalach dochodzi do przesunięcia terminu planowanego zabiegu, ponieważ wykorzystana podczas niego krew, może być potrzebna osobie po wypadku. Dlatego przed każdym długim weekendem czy wakacjami, banki krwi apelują o dołączenie do honorowych dawców krwi.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

19.04.2018 autor: UM Łęczyca (ab)

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.