Straż Miejska - Wstęp

STRAŻ MIEJSKA W ŁĘCZYCY


SIEDZIBA:
URZĄD MIEJSKI
UL. KONOPNICKIEJ 14 POKÓJ 41


GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 - 15.00


TELEFONY KONTAKTOWE:
tel. +48 24 721 03 36
gsm: +48 510 099 252


Więcej:

- REJONY
- ZADANIA I PRAWA STRAŻNIKA
- AKTY PRAWNE

FOTORADAR 2015

Umowa nr ZP.Sm.272.39.2015 z dnia 25.05.2015r. w sprawie dzierżawy fotoradaru w wersji przenośnej (pobierz tutaj)

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

Wniosek Komendanta Straży Miejskiej o akceptację proponowanych lokalizacji punktów prowadzenia pomiaru prędkości

Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy dotycząca lokalizacji punktów pomiaru prędkości


FOTORADAR


Na podstawie art. 4.1, art. 6.1, art. 7.1, pkt.2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. Straż Miejska przedstawia dokumentację niezbędną do wykonywania pomiarów prędkości za pomocą urządzenia typu Fotorapid CM.

Wzory wezwania i formularzy zostały opracowane przez firmę "Zurad" - zgodnie z umową zawartą w dniu 10 czerwca 2014r. (pobierz umowę tutaj).
W/w firma została wybrana w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.). Szczegółowe dane dotyczące zawarte umowy znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Łęczyca (pobierz tutaj).

Dokumenty:
- ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ
- Informacja o posiadaniu licencji na użytkowanie oraz udostępnienie oprogramowania FET TRAFIC
- Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy dotycząca lokalizacji punktów pomiaru prędkości

- PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - Droga Krajowa nr 1 w m. Łęczyca
- PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - Droga powiatowa nr 2520E w m. Łęczyca - ul. Belwederska
- PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - Droga wojewódzka nr 703 w m. Łęczyca - ul. Kaliska

Pracownicy Straży Miejskiej w Łęczycy ukończyli szkolenie z zakresu "Praktyczna obsługa radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów Fotorapid CM", przeprowadzone przez Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Tomasz Olczyk
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Grzegorz Koza
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Ewa Marciniak
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Łukasz Radzewicz


Odsłon: 15886
Drukuj: drukuj