Aktualności

Ratusz Miejski odzyska dawny blask

Ratusz Miejski odzyska dawny blask

02.11.2017 autor: UM Łęczyca

Po kilku latach od ostatniego remontu pomieszczenia w ratuszu zostaną odświeżone. Obecnie trwają prace na pierwszym piętrze. Pomalowane zostały już sala ślubów, łazienka, kuchnia oraz korytarz. Przeprowadzenie prac remontowych było możliwe dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. W ramach praktyk uczniowie z klas 1-3 g Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 o specjalizacji monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, działającej przy ZSP nr 1 w Łęczycy pod okiem nauczycieli Andrzeja Pawelczyka oraz Kamila Cieślińskiego odświeżają pomieszczenia łęczyckiego ratusza.       – Pragnę serdecznie podziękować uczniom, nauczycielom, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy Jarosławowi Świtoniowi oraz dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego Dariuszowi Tomczyńskiemu za okazaną pomoc. Mam nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje realizacją wielu projektów,

Symboliczne złożenie kwiatów z okazji 1 listopada

Symboliczne złożenie kwiatów z okazji 1 listopada

31.10.2017 autor: UM Łęczyca

We wtorek, 31 października br., w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk odwiedziła Cmentarz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, gdzie dokonała symbolicznego złożenia kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej.     Monika Kilar-Błaszczyk wraz z por. Cezarym Zbuckim reprezentującym 1 Dywizjon Lotniczy Ziemi Łęczyckiej w Leźnicy Wielkiej oraz Komendantem Powiatowym Policji w Łęczycy podinspektorem Zbigniewem Gruszczyńskim złożyli kwiaty na grobie pułkownika Tadeusza Bodnara odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari oraz żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą 12 września 1939 r. Kwiaty złożone zostały również na grobach żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zmarli w szpitalu w Łęczycy z powodu ran podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1920-1921 oraz na grobach byłych komendantów Komendy Powiatowej Policy w Łęczycy. – W

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy

31.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr LV/318/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku od dnia 3 października 2017 roku zmieniły się w naszym mieście dwie nazwy ulic: – dotychczasowa nazwa ulicy „Związku Walki Młodych” została zmieniona na nazwę „Związku Walki Zbrojnej” – dotychczasowa nazwa ulicy „Hanki Sawickiej” została zmieniona na nazwę „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U z 2016 roku poz. 744 ze zm.) pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są

Nieruchomości miejskie na sprzedaż

Nieruchomości miejskie na sprzedaż

31.10.2017 autor: UM Łęczyca

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 23 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach: 1. 10.00 – trzeci przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E o powierzchni użytkowej 39,03 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 2,90 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działki nr 423/59 i 1292/34 o łącznej pow. 933 m2 w udziale wynoszącym 419/23283 ich części (księga wieczysta nr LD1Y/00036643/3 prowadzona przez

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

30.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Informacja na temat planowanego budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. 3. Sprawy różne. 4. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Wojciech Wojciechowski