Aktualności

Ogłoszenie o naborze o kandydatów do komisji konkursowej

23.01.2012 autor: UM Łęczyca

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2012 roku. (Zarządzenie Nr 120.3.2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w

Program profilaktyki antytytoniowej w łęczyckich szkołach

Program profilaktyki antytytoniowej w łęczyckich szkołach

23.01.2012 autor: UM Łęczyca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że na terenie powiatu łęczyckiego od 3 lat realizowany jest program profilaktyki antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W programie uczestniczy 11 szkół. Program kierowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa, a głównym celem powyższego programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.   Jedną ze szkół realizujących ten program jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, które przy współpracy z koordynatorem szkolnym oraz Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęczycy, zorganizowało dla uczniów spotkanie z lek. med. Piotrem Kozińskim. W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali wykładu na temat zgubnych skutków palenia

Wystawa ceramiki w DK

Wystawa ceramiki w DK

18.01.2012 autor: UM Łęczyca

Dom Kultury w Łęczycy zaprasza na otwarcie wystawy ceramiki, które odbędzie się 20 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 17.00 w sali wystawowej na I piętrze. Autorami są uczestnicy Pracowni Ceramicznej DK. Wystawa będzie czynna do 14 lutego br. Serdecznie zapraszamy. Zaproszenie

Ferie w Bibliotece

18.01.2012 autor: UM Łęczyca

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprasza dzieci od 5 do 13 roku życia do spędzenia ferii zimowych z książką i przy wspólnej zabawie. W Oddziale dla Dzieci przy ul. Zachodniej 19 czeka na najmłodszych wiele atrakcji. Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do 27.01.2012r. pod nr tel. 24 388 11 88. Szczegółowy program zajęć TUTAJ

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy

17.01.2012 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2012 r. 2. Sprawozdanie z prac Komisji w 2011 r. 3. Sprawy różne. Proszę o udział w posiedzeniu. Przewodniczący Komisji Elżbieta Wencel Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z zakładu pracy na czas działalności radnego w pracach Rady i jej organów.