Aktualności

Krzysztof Urbański – Przewodniczącym Rady Miasta

22.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W przeddzień zaplanowanej na 19 września 2003 roku sesji Rady Miasta, jej przewodniczący Piotr Korneszczuk złożył na ręce wiceprzewodniczącej Danuty Domińczak pismo, w którym oświadczył, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej i zrzeka się mandatu radnego. Piotr Korneszczuk nie podał w swoim oświadczeniu przyczyn rezygnacji. W dniu sesji, kilka godzin przed jej rozpoczęciem na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Urbańskiego wpłynęło pismo Danuty Domińczak, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, która poinformowała o rezygnacji z zajmowanej funkcji. – Sytuacja stawała się nadzwyczajna, więc zaproponowano zmiany w porządku obrad. Zmiany miały na celu przeprowadzenie na tej sesji tylko wyborów nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pozostałe punkty porządku obrad będą dyskutowane na następnej sesji – stwierdzał Krzysztof Urbański, który z racji piastowanej funkcji

Młodzi łęczycanie sprzątali świat

19.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Już po raz 10 łęczyckie dzieci i młodzież wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych. Urząd Miasta w Łęczycy dla sprzątającej młodzieży przygotował worki foliowe i rękawiczki. Zbierano śmieci przede wszystkim na terenach swoich placówek oświatowych, ale nie tylko. Młodzież posprzątała też okolice zalewu, parku miejskiego, kolejki wąskotorowej. Worki ze śmieciami jeszcze tego samego dnia zostały wywiezione bezpłatnie przez PGKiM na wysypisko w Borkach. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu najmłodszych obywateli nasze miasto staje się coraz piękniejsze i czystsze – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Miasto pomaga poszkodowanym w pożarze

19.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Dziś we wczesnych godzinach porannych w Łęczycy, w jednej ze starych kamienic na ulicy Kowalskiej wybuchł pożar. Natychmiast na miejsce zdarzenia przyjechały jednostki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Spaleniu uległo kilka mieszkań, ogień strawił także strych i dach. Jedna osoba została poparzona i przewieziono ją do szpitala. Już kilka minut po zdarzeniu na miejscu pożaru był Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy. – Strażacy szybko uporali się z pożarem, ale straty są znaczne. Przede wszystkim musieliśmy natychmiast zapewnić poszkodowanym pomoc w uzyskaniu lokali zastępczych. Zaproponowałem chwilowe mieszkania w Bursie Szkolnej, ale poszkodowani odmówili twierdząc, że zamieszkają u swoich rodzin. Łęczycki Ośrodek Pomocy Społecznej już przygotował dla tych osób pomoc finansową i w naturze. Nie będzie to pomoc jednokrotna, ponieważ już

Jose Torres w Łęczycy

18.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W sobotę o godz. 18 na łęczyckiej Starówce odbędzie się koncert Jose Torresa y Salsa Tropical. Z propozycją zorganizowania koncertu zwróciło się do władz miejskich częstochowskie stowarzyszenie „Z ufnością w trzecie tysiąclecie”, w którego radzie nadzorczej zasiadają między innymi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy, Wiktor Napióra, prezes łęczyckiej firmy farmaceutycznej Hurtap i Andrzej Grajewski, znany działacz sportowy. Częstochowski stowarzyszenie prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, który jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla noworodków i niemowląt pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. – Cieszę się, że łęczycanie będą mogli pomóc tej placówce, ponieważ jej członkowie już od godz. 15 będą kwestować na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los – mówi Krzysztof Lipiński, burmistrz Łęczycy. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami, którzy chętnie biorą

Szkoły i przedszkola wyremontowane

17.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W okresie wakacji we wszystkich placówkach dydaktycznych, podlegających samorządowi miejskiemu, wykonano remonty, które miały na celu poprawę warunków funkcjonowania tych placówek. Uczniowie, przedszkolaki, a także nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty mogli rozpocząć pracę i naukę w znacznie lepszych warunkach. Najważniejszą inwestycją był remont sali gimnastycznej w Gimnazjum. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta 110 tys. zł. Brak zainteresowania poprzednich władz samorządowych poprawą warunków w sali gimnastycznej, sprawił, że remont został zakończony już po rozpoczęciu roku szkolnego. W sali tej nie przeprowadzono żadnych remontów od wielu lat. Były plany, ale wszystko kończyło się na składanych deklaracjach i obietnicach. Zaniedbania były ogromne, nic więc dziwnego, że firma wykonująca te prace natrafiała na coraz to nowe problemy, związane z cyklinowaniem parkietu, wymianą