Aktualności

Będzie skwer przy Zamku

26.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Podczas ostatniej sesji (25 września), radni miejscy podjęli uchwałę o przekazaniu 37 tys. zł na prace związane z modernizacją terenów wokół Zamku Królewskiego w Łęczycy. Modernizowany będzie teren przed wejściem do Zamku i od strony południowej. Przede wszystkim zburzone zostaną szalety miejskie, a obok nich powstanie estetyczny skwer z zielenią, chodnikami, ławeczkami. Wszystko to pozwoli na podniesienie estetyki terenów przy Zamku i stworzenie kolejnego miejsca dla wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Prace rozpoczną się już za kilka dni, a wykonywać je będą pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych. – W ten sposób obniżymy koszty związane z modernizacją tego miejsca, a pieniądze przekazane przez Radę Miejską przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta.

Nadal płoną torfowiska

26.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Od kilku dni, w okolicach Łęczycy, płoną torfowiska. Prawdopodobną przyczyną pożaru jest podpalenie. W akcji gaszenia pożaru uczestniczy kilkanaście jednostek zawodowej straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej, a także żołnierzy z jednostki wojskowej z Leźnicy Wielkiej. Pomimo wielkiej ofiarności ochotników pożar nadal się rozprzestrzenia, ponieważ torf jest bardzo trudno ugasić, gdyż jego pokłady znajdują się kilkanaście metrów pod powierzchnią ziemi. Przez cały czas pracuje Sztab Kryzysowy, który podjął decyzję o przekopaniu kanału od rzeki Bzury do torfowisk. W ten sposób być może uda się skierować wody Bzury na torfowiska. Istnieje jednak pewne inne zagrożenie. – Uważam, że może spowodować to zatopienie łąk w okolicach Łęczycy. Chciałbym się mylić, ale taką obawą podzieliłem się z członkami Sztabu Kryzysowego. Gdyby tak się stało,

Łęczyccy radni wybrali wiceprzewodniczącego

26.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta (25 września), radni wybrali nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Ryszard Łuczak, który otrzymał 8 głosów. Tak więc uzupełniono prezydium rady, w skład którego wchodzą: Krzysztof Urbański, przewodniczący, Waldemar Miksa, wiceprzewodniczący i Ryszard Łuczak, wiceprzewodniczący.

Światowy Dzień Turystyki

23.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

PROGRAM OBCHODÓW 27 września 2003r. (sobota) 8.00 – 12.00 – Trasy turystyczne rowerowe i piesze 12.00 – 13.00 – Popołudnie krajoznawcze 13.00 – 14.00 – Przejście do Łęczycy 14.00 – 15.00 – Czas na obiad 15.00 – 17.00 – Wojewódzkie obchody światowego dnia turystyki na Zamku w Łęczycy 17.00 – 22.00 – Wieczorny koncert muzyki turystycznej „W krainie łagodności” wystąpią laureaci festiwali Yapa, Bazuna 28 września 2003r. (niedziela) 8.00 – 18.00 – Trasy turystyczne rowerowe i piesze

Europejski grant dla ‚czwórki’

23.09.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy otrzymała grant europejski w wysokości 3.647 euro w ramach programu „Socrates – Comenius”. Grant został przyznany na realizację projektu „Jaka Gastronomia dla Jakiej Kultury”. Projekt został opracowany przez 4 szkoły: Szkołę Podstawową nr 4 w Łęczycy, Szkołę Podstawową Ecole Fondamente Provinciale Viktor Mirguet z Mons w Belgii, Szkołę Podstawową Ecole Elementaire Paul Chevallier w Rillieux – la – Pape we Francji i Szkołe Podstawową Westholme School w Blackburn w Anglii. Okazuje się, że wszystkie te placówki oświatowe zdecydowały się nawiązać współpracę w dziedzinie gastronomii, ale gastronomii szeroko pojętej. Celem opracowania wspólnego projektu jest zauważenie zmian zachodzących we wszystkich krajach dotyczących ulepszenia i ujednolicenia żywienia w Europie, wpływu żywienia na zdrowie człowieka, a także wzajemne