Aktualności

KOMUNIKAT

31.10.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

KOMUNIKAT Uchwałą Nr XIII/131/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 października 2003r. na ławników Sądu Okręgowego w Warszawie zostali wybrani: 1. Graczyk Krzysztof 2. Rogalski Wiesław Uchwałą Nr XIII/133/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 października 2003r. na ławników Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zostali wybrani: 1. Cieślak Anna 2. Grobelny Arkadiusz 3. Pysera- Mikołajczyk Mariola Uchwałą Nr XIII/135/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 października 2003r. na ławników Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zostali wybrani: 1. Franczak Barbara 2. Mroczkowski Józef 3. Pawlak Włodzimierz 4. Siwiński Bogdan Uchwałą Nr XIII/137/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29

KOMUNIKAT

31.10.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

KOMUNIKAT Uchwałą Nr XIII/139/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 października 2003r. na ławników Sądu Rejonowego w Łęczycy zostali wybrani: 1. Brygier Zenona 2. Caban Wojciech 3. Czajkowska Grażyna 4. Dymecka Wiesława 5. Dziobiak Agnieszka 6. Gajewicz – Kubiak Elżbieta 7. Grobelna Bożena 8. Kaźmierczak Wanda 9. Kędzia Urszula 10. Kieszkowska – Król Elżbieta 11. Klim Jacek 12. Kowalska Barbara 13. Krajewska Mirosława 14. Król Agnieszka 15. Kupiecka Irena 16. Kwarto Ewa 17. Lipczyńska Maria Jolanta 18. Łukaszewska Lili 19. Mikołajczyk Marzena 20. Nowińska Barbara 21. Psiurski Zdzisław 22. Radziszewska Irena 23. Sobocki Jarosław 24. Sołtan Teresa 25. Staniewska Krystyna 26. Sterlińska Elżbieta 27. Szeming Anna 28. Szkalej Jerzy 29. Trzeciak Grażyna 30. Turbiarz Jadwiga 31. Włodarczyk Anna 32. Wodzyńska

Burmistrz Łęczycy wyjaśnia – Gaz na Konopnickiej

22.10.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W związku z ukazaniem się na łamach „Dziennika Łódzkiego” 20 października 2003 artykułu „Bez gazu na ulicy Konopnickiej”, pragnę wyjaśnić iż autor mija się z prawdą, sugerując czytelnikom, a przede wszystkim mieszkańcom tej ulicy, że „wszystko wskazuje, że nigdy gaz nie popłynie rurami, a mieszkańcy będą skazani na kupowanie butli z gazem”. Ta informacja jest nieprawdziwa i nie była konsultowana ze mną lub rzecznikiem prasowym. Autor artykułu będąc na jednej z komisji Rady Miasta wyciągnął zbyt pochopne wnioski z wypowiedzi radnych. Na dzień dzisiejszy budynki komunalne na ulicy Konopnickiej nie są przystosowane na podjęcie działań związanych z założeniem sieci gazowej, ale posiadamy ekspertyzy fachowców z branży budowlanej i gazowniczej, którzy stwierdzają, ze budynki te można przystosować do tego celu. Instalacja

Burmistrz Łęczycy wyjaśnia – Schronisko

22.10.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W związku z ukazaniem się na łamach jednej z gazet artykułu dotyczącego łęczyckiego schroniska dla zwierząt, pragnę wyjaśnić, że czynię wszystko, aby w mieście i na terenie powiatu łęczyckiego było jak najwięcej instytucji służących naszym mieszkańcom. Do jednych z nich trzeba zaliczyć schronisko dla zwierząt. Uważam, że schronisko jest potrzebne, a w przyszłości wzorem innych miast powinniśmy być może utworzyć hotel dla zwierząt, w którym właściciele zwierząt, głównie psów i kotów, mogliby oddawać je na czas dłuższych wyjazdów. Nie zgadzam się z sugestiami niektórych radnych, którzy uważają, że schronisko jest niepotrzebne. Nie wiem jak na takie sugestie zareagują Towarzystwa Ochrony Zwierząt? Mogę się tylko domyślać, że będą przeciwni takim pomysłom i ostro zaprotestują. Gdyby zostało zlikwidowane łęczyckie schronisko, to zwierzęta

Burmistrz patronem komitetu

16.10.2003 autor: Urząd Miejski w Łęczycy

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowych jednostek opieki społecznej i władz miasta. Celem spotkania było przedyskutowanie problemów związanych z utworzeniem w Łęczycy jadłodajni dla osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i wymagają szczególnej troski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Civitas Christiana i Stowarzyszenia Łęczyckich Bezrobotnych. Władze miejskie reprezentował Burmistrz Krzysztof Lipiński. – Dobrze, że znalazły się osoby i organizacje, które starają się pomóc ludziom najuboższym. Władze miejskie włączą się do realizacji pomysłu utworzenia jadłodajni, a także noclegowni. Popieram taką inicjatywę i cieszę się, że wybrano mnie patronem komitetu, który ma do zrealizowania właśnie takie cele – stwierdzał