Aktualności

Gra terenowa „Śladami różnych odcieni szarości łęczyckiego PRL-u”

Gra terenowa „Śladami różnych odcieni szarości łęczyckiego PRL-u”

05.10.2017 autor: sputnik

W dniu 27 października 2017 roku odbędzie się, organizowana przez Muzeum w Łęczycy, gra terenowa „Śladami różnych odcieni szarości łęczyckiego PRL-u”. Projekt ma na celu m.in.: popularyzację wiedzy o okresie PRL-u oraz promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy gry terenowej będą przemieszczać się po Łęczycy szlakiem miejsc bezpośrednio związanych z tematem gry. Ich zadaniem będzie rozwiązywanie zagadek oraz zbieranie pieczątek potwierdzających obecność zespołu w każdym z wyznaczonych punktów. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w 10-osobowych drużynach.   Tematyka tegorocznej gry sięgnie po okres PRL-u, okres trudny pod względem ustrojowym a przede wszystkim bytowym dla społeczeństwa. Dla historii Łęczycy, zwłaszcza tej od roku 1956 był okresem jednego z jej największych rozkwitów. Związane to

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr

05.10.2017 autor: sputnik

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 24:00 dnia 05.10.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%, wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane. PCZK w Łęczycy Jacek Ożadowicz

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

04.10.2017 autor: sputnik

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar – Błaszczyk i Radni Rady Miejskiej w Łęczycy serdecznie zapraszają Rodziców obecnych, jak i przyszłych Przedszkolaków do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poświęconych tematowi utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Konsultacje odbędą się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 17.15 w Domu Kultury w Łęczycy.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

04.10.2017 autor: sputnik

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Dyskusja na temat utworzenia szkoły sportowej w Łęczycy. 3. Konsultacje społeczne dotyczących utworzenia pododdziałów przedszkolnych w łęczyckich szkołach podstawowych. 4. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Marta Arkuszewska

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania przed Urzędem Miejskim w Łęczycy

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania przed Urzędem Miejskim w Łęczycy

04.10.2017 autor: sputnik

Uchwała Nr LVI/336/2017 z dnia 26 września 2017 roku wprowadza zmiany w strefie płatnego parkowania. Zmiany dotyczą wydłużenia darmowego czasu w strefie płatnego parkowania do 55 minut. Do tej pory można było bezpłatnie zaparkować przed Urzędem Miejskim w Łęczycy tylko 30 minut. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie. Dla przypomnienia: przekroczenie 55 minut spowoduje naliczenie opłat za pierwszą godzinę – 1,50 zł, za drugą – 1,70, za trzecią – 2 zł, i po 1,50 zł za każdą następną godzinę. Nowy system wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.