Ceremonia wręczenia nagród im. Benedykta Polaka
2017-06-13 13:49:11

9 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą odbyła się ceremonia wręczenia nagród im. Benedykta Polaka. Tegoroczną – III edycję nagrody honorowym patronatem objął Prezydent RP. Kancelarię Prezydenta w dzisiejszej ceremonii reprezentował Pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP. Uroczystość zaszczycili także przedstawiciele najwyższych władz Rzeczpospolitej Polski w osobie pana Jarosława Sellina wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 


Pana Wojewodę Łódzkiego, profesora Zbigniewa Rau, reprezentował Pan Mirosław Suski – dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W tej wspaniałej uroczystości uczestniczył także Pan Ryszard Bonisławski - Senator RP.
Obecni byli przedstawiciele instytucji naukowych: pan prof. Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz pani profesor Bożena Czerny, również z Centrum Mikołaja Kopernika, przedstawiciele Oddziału Polskiego the Explorers Club, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Stowarzyszenia Starożytników.
Serdecznie dziękujemy za udział członkom Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka w osobach:
- prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski – Przewodniczący Kapituły, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Explorers Club.
- prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Wiceprzewodniczący Kapituły, wykładowca Zakładu Antropologii Historycznej UW i Prezes Explorers Club Oddział Polska
- redaktor Monika Rogozińska, współzałożycielka Oddziału Polskiego The Explorers Club i współzałożycielka Kapituły BP
- prof. dr hab. Paweł Haensel z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN i wiceprezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
- prof. dr hab. Ryszard Grygiel, dyrektor MAiE w Łodzi
- prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, laureat nagrody im. Benedykta Polaka
-członek kapituły - profesor Nikolai Grube, laureat nagrody i członek honorowy Kapituły
Przedstawicielem samorządu województwa łódzkiego była pani Ilona Rafalska. Władze powiatu łęczyckiego reprezentowali: pan Wojciech Zdziarski – Starosta Powiatu Łęczyckiego oraz pani Krystyna Pawlak – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, a także Członek Kapituły Nagrody Benedykta Polaka. W imieniu władz miasta Łęczycy była obecna pani Ewa Lewińska – sekretarz miasta Łęczyca oraz przedstawiciele gmin powiatu łęczyckiego w osobach: pana Włodzimierza Frankowskiego wójta Gminy Góra św. Małgorzaty, pana Jacka Rogozińskiego wójta gminy Łęczyca i pana Krzysztofa Próchniewicza wójta gminy Świnice Warckie.
Pragniemy przypomnieć, że patronem nagrody jest zakonnik franciszkański Benedykt Polak, który w latach 1245 - 1247, wraz z włoskim mnichem Giovannim da Pian del Carpine, odbył poselstwo w imieniu papieża Innocentego IV do chana Mongołów. Owocem tej niezwykle niebezpiecznej wyprawy był pierwszy w Europie opis ówczesnego imperium mongolskiego, wyprzedzający o ponad pół wieku słynne „Opisanie Świata” Marco Polo. Wybór Łęczycy, jako siedziby Kapituły Nagrody i Archikolegiaty w Tumie Łęczycą jako miejsca wręczania nagród nie jest przypadkowy, albowiem to właśnie stąd w 1245 r., szczodrze zaopatrzeni przez Księcia Konrada I Mazowieckiego, emisariusze rozpoczęli zasadniczą część swej wyprawy. Poprzez odwołanie do osoby Patrona nagrody, pragniemy podkreślić rolę, jaką w całej swej historii Polska odegrała w zakresie kontaktów międzykulturowych i poszerzenia wiedzy o świecie.
 
Laureatami tegorocznej edycji Nagrody zostali:
- prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, mediewista, nestor polskiej archeologii, odkrywca grobu w katedrze Fromborskiej zawierającego szczątki wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika.
- prof. dr Owen Gingerich, amerykański astronom i historyk nauki Uniwersytetu Harvarda oraz badacz Smithsonian Institution. Profesor Owen Gingerich od lat współpracuje z polskimi uczonymi nad spuścizną Mikołaja Kopernika. Ponadto Kapituła przyznała dwa Wyróżnienia honorowe:
- Małgorzata Wojtaczka, biolog, uczestniczka i współorganizatorka wielu wypraw. Kilka miesięcy temu została pierwszą kobietą, która pieszo i bez asysty zdobyła biegun południowy.
- Tomasz Mazur, etnolog, podróżnik i literat. Autor książki „Mozaika indyjska”, jednej z najbardziej wnikliwych i celnych analiz indyjskiej kultury.
W ramach uroczystości, oprócz wystąpień Laureatów, odbył się koncert utworów renesansowych w wykonaniu zespołu Miraculis.

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy16.10.2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr LV/318/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku od dnia 3 października 2017 roku zmieniły się w naszym mieście dwie nazwy ulic:
- dotychczasowa nazwa ulicy „Związku Walki Młodych” została zmieniona na nazwę „Związku Walki Zbrojnej”
- dotychczasowa nazwa ulicy Hanki Sawickiej” została zmieniona na nazwę „Kardynała Stefana Wyszyńskiego".

więcej

Międzynarodowy Dzień Bajek w łęczyckiej bibliotece16.10.2017

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 5 do 9 roku życia do wzięcia udziału w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Impreza odbędzie się 03.11.2017 r. w godzinach 16.00-18.00. W programie: bajkowe quizy, zagadki, kalambury oraz zabawy muzyczno-ruchowe. Zapisy przyjmowane są do 25.10.2017 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Łęczycy, ul. Zachodnia 19 lub pod numerem telefonu 24 388 11 88. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Zapraszamy na imprezę sportową pn. "IV Puchar Polski Karate Shotokan NSKF"16.10.2017

Łęczycki Klub Karate „IPPON” organizuje imprezę sportową pn. „IV Puchar Polski Karate Shotokan NSKF”, która odbędzie się w dniu 21 października 2017 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast finały zostaną rozegrane o godz. 14.00. Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach.

więcej

Październik miesiącem świadomości raka piersi16.10.2017

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę kobiet na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Wczesne wykrycie guza zwiększa szansę na skuteczną terapię. Niestety, tylko co czwarta Polka zgłasza się na badanie profilaktyczne.

więcej

Informacja – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego i aktywnego s16.10.2017

W dniu 10.10.2017 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z póź zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycy złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży oraz osób dorosłych pn. „Wskazanie alternatywnych sposobów kulturalnego i aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów i uzależnień dla młodzieży oraz dorosłych działających przy OSP Łęczyca”.
więcej

Zapraszamy na IX Bieg Papieski13.10.2017

kliknij w powyższy obrazek, aby pobrać cały plakat

16 października br. w Parku Miejskim w Łęczycy odbędzie się IX Bieg Papieski. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie sportowej, która ma na celu uczczenie 39. rocznicy pontyfikatu Papieża Polaka - Jana Pawła II. Szczegóły dotyczące organizacji Biegu i warunków udziału znajdują się w Regulaminie (proszę pobrać). Karty startowe można pobierać w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy /II piętro, pokój nr 30/ w terminie do dnia 12 października 2017r. oraz na stronie internetowej Urzędu (proszę pobrać).

więcej

Dzień Edukacji Narodowej 201713.10.2017

Dzisiaj w łęczyckich placówkach oświatowych obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta Łęczyca - Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Monika Kilar-Błaszczyk, Sekretarz Miasta Łęczyca Renata Brygier, nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi, liczne grona rodziców, a także emerytowani pracownicy szkół i przedszkoli. Nauczyciele oraz pracownicy oświaty usłyszeli od władz miasta słowa podziękowań za trud i poświęcenie wkładane w proces wychowania najmłodszych mieszkańców Łęczycy.
 więcej

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych13.10.2017

W dniu 12 października 2017 roku w łęczyckim Domu Kultury w ramach Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na konsultacje przybyli dyrektorzy łęczyckich placówek oświatowych oraz niewielkie grono rodziców.
 
 

więcej

Belferiada 201713.10.2017

Wczoraj, 12 października 2017 roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy odbyła się XII Belferiada, czyli cykliczne rozgrywki sportowe nauczycieli i samorządowców. W turnieju w piłkę siatkową rywalizowały 3 drużyny żeńsko-męskie reprezentujące: Powiat Łęczycki, Królewskie Miasto Łęczyca i Gminę Łęczyca. Imprezę prowadził Zbigniew Kocoń, który odpowiadał także za sprawiedliwe sędziowanie meczy.
 
 

więcej

Podsumowanie projektu „Z głowy pod palce - animacja łęczyckich tradycji pająkarskich”13.10.2017

W dniu 12 października br. o godz. 10.00 w Muzeum w Łęczycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Z głowy pod palce - animacja łęczyckich tradycji pająkarskich”. W sali artystycznej łęczyckiego muzeum zgromadzili się uczestnicy warsztatów pająkarskich. Obecna była także Pani Maria Lasota – twórczyni ludowa z Gołocic, która w trakcie warsztatów przekazywała dzieciom i młodzieży trudną sztukę wykonywania pająków. Na zakończenie projektu zaprezentowane zostały dzieła, które powstały podczas warsztatów.
 
 

więcej