Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy
2017-02-14 12:56:35

24 lutego 2017r. w sali Domu Kultury w Łęczycy odbędzie się Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy. Członkowie Oddziału dokonają wyboru nowych władz na kadencję 2017-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze Szczegółowym Porządkiem Obrad Zjazdu:


1. Powitanie gości i członków Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
2. Wybór Prezydium Zjazdu (Przewodniczący, sekretarz i 2 członków)
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Ustalenie prawomocności zjazdu przez Prezydium Zjazdu
5. Przedstawienie szczegółowego „Porządku obrad Zjazdu”
6. Uroczyste podziękowania instytucjom, organizacjom i członkom Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” za pomoc i współpracę w latach 2013-2017
7. Przedstawienie projektu „Regulaminu obrad”
8. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad” 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
10. Sprawozdanie ustępujących władz:
• Zarządu Oddziału
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Podjęcie, bezwzględną większością głosów, uchwały w sprawie absolutorium dla każdego z członków ustępującego zarządu
11. Przerwa organizacyjna
12. Wybór Komisji Wyborczej (Przewodniczący i 2 członków)
13. Zgłaszanie kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i kandydatów na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów
• skład Zarządu Oddziału - 7 osób
• skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – 5 osób
14. Sporządzenie list kandydatów do poszczególnych władz i listy kandydatów na delegatów na Regionalną konferencję oddziałów - 3 osoby
15. Ogłoszenie przez komisję wyborczą list kandydatów do poszczególnych władz i listy kandydatów na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów oraz liczby członków do poszczególnych rodzajów władz
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej (Przewodniczący i 2 członków)
17. Przeprowadzenie wyborów do:
• Zarządu Oddziału,
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
18. Wybory delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego
19. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
20. Ukonstytuowanie się wybranych władz
21. Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie reformy oświaty17.02.2017

15 lutego 2017 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła decyzję, że od nowego roku szkolnego na terenie miasta Łęczyca będą funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Uchwała nr XLIV/255/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
więcej

Randka z książką w łęczyckiej bibliotece16.02.2017

Tegoroczne „Walentynki” były miłą zabawą dla Czytelników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy. 14 lutego 2017r. w Bibliotece zorganizowana została „Randka z książką”. Akcja polegała na wypożyczaniu książek-niespodzianek. Książki zapakowane były w szary papier z walentynkowymi dekoracjami. Czytelnicy wybierali książki nie znając autora, tytułu i recenzji książki. Dzięki wyborze w ciemno, czytelnicy mają okazję przeczytać książki, których w tradycyjny sposób by nie wypożyczyli. Akcja ta wzbudziła wiele uśmiechów wśród czytelników.

 

więcej

***16.02.2017


więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej15.02.2017

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 120.16.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Nr 120.29.2017 z dn. 14 lutego 2017r. (do pobrania tutaj).

więcej

Ewa Różańska Halową Mistrzynią Polski Juniorek Młodszych14.02.2017

Na odbywających się w Toruniu Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Ewa Różańska zdobyła z bardzo dobrym wynikiem 16.08 m złoty medal w pchnięciu kulą. To już szósty tytuł Mistrzyni Polski utalentowanej lekkoatletki MKLA Łęczyca. Dobrze spisali się także pozostali reprezentanci Łęczycy. W siedmioboju juniorów młodszych Szymon Kłosiński zajął szóste miejsce (4048 pkt), a jego klubowy kolega Paweł Rybarczyk był dziesiąty (3480 pkt). Zawodnicy ustanowili rekordy życiowe.

 

więcej

Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy14.02.2017

24 lutego 2017r. w sali Domu Kultury w Łęczycy odbędzie się Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy. Członkowie Oddziału dokonają wyboru nowych władz na kadencję 2017-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze Szczegółowym Porządkiem Obrad Zjazdu:

więcej

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Łęczycy14.02.2017

W związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity) na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca zwołuję sesję nr XLIV Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 15 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 16.15, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Walentynki z książką13.02.2017

Z okazji nadchodzących Walentynek Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy przygotowała wyjątkową atrakcję, mającą na celu promocję czytelnictwa i literatury. 14 lutego 2017r. w Wypożyczalni MiPBP w Łęczycy czytelnicy znajdą zbiory wyłożone w specjalnie oznaczonej strefie. Książki-niespodzianki będą opakowane, więc czytelnik wypożyczy książkę nie sugerując się okładką, recenzją, tytułem ani autorem. Zapraszamy do Biblioteki i życzymy miłej zabawy.

więcej

Walentynki w bibliotece13.02.2017

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Łęczycy 13 lutego 2017 roku w Filii Nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowano dla dzieci ze świetlicy szkolnej spotkanie „Walentynki w bibliotece”. Walentynkowe święto to czas pełen miłych gestów, ciepła, pięknych słów, pocałunków, kwiatów i serc. Na początku spotkania dzieci opowiadały jak obchodzą to święto, w jaki sposób okazują rodzinie i przyjaciołom miłość, sympatię i zainteresowanie oraz jakie upominki otrzymują i wręczają swoim bliskim.

 

więcej

Łęczyccy gimnazjaliści wezmą udział w XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki13.02.2017

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy kontynuuje współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem uczniowie i nauczyciele wezmą udział w XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Impreza zakłada szereg wykładów, pokazów i warsztatów z różnych dziedzin nauki jak: matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze, chemia, fizyka czy ekonomia i prawo. Gimnazjaliści będą uczestniczyć w części festiwalu, której organizatorem jest łódzką uczelnia. Tematyka zajęć dotyczyć będzie: tworzenia gier w 3D, podstawowych reguł budowana i programowania współczesnych procesorów, elementów zagadnienia izoperymetrycznego, ich związków z legendą o założeniu Kartaginy, doświadczenia Steinhausa z bańkami mydlanymi.

więcej