Zjazd Oddziału PTTK "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy
2017-02-14 12:56:35

24 lutego 2017r. o godz. 17.30 w sali Domu Kultury w Łęczycy odbędzie się Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemi Łęczyckiej" w Łęczycy. Członkowie Oddziału dokonają wyboru nowych władz na kadencję 2017-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze Szczegółowym Porządkiem Obrad Zjazdu:


1. Powitanie gości i członków Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
2. Wybór Prezydium Zjazdu (Przewodniczący, sekretarz i 2 członków)
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Ustalenie prawomocności zjazdu przez Prezydium Zjazdu
5. Przedstawienie szczegółowego „Porządku obrad Zjazdu”
6. Uroczyste podziękowania instytucjom, organizacjom i członkom Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” za pomoc i współpracę w latach 2013-2017
7. Przedstawienie projektu „Regulaminu obrad”
8. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad” 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
10. Sprawozdanie ustępujących władz:
• Zarządu Oddziału
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Podjęcie, bezwzględną większością głosów, uchwały w sprawie absolutorium dla każdego z członków ustępującego zarządu
11. Przerwa organizacyjna
12. Wybór Komisji Wyborczej (Przewodniczący i 2 członków)
13. Zgłaszanie kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i kandydatów na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów
• skład Zarządu Oddziału - 7 osób
• skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – 5 osób
14. Sporządzenie list kandydatów do poszczególnych władz i listy kandydatów na delegatów na Regionalną konferencję oddziałów - 3 osoby
15. Ogłoszenie przez komisję wyborczą list kandydatów do poszczególnych władz i listy kandydatów na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów oraz liczby członków do poszczególnych rodzajów władz
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej (Przewodniczący i 2 członków)
17. Przeprowadzenie wyborów do:
• Zarządu Oddziału,
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
18. Wybory delegatów Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego
19. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
20. Ukonstytuowanie się wybranych władz
21. Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy24.05.2017

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej24.05.2017

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:20 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy24.05.2017

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca - prosimy o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag23.05.2017

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca 2017-2023". Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz przekazanie ewentualnych uwag za pomocą formularza do dnia 30.05.2017 r. do godziny 15.00. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@leczyca.info.pl lub przekazać wersję papierową p. Monice Nowak (pok. 32). W przypadku braku odpowiedzi uznamy, iż akceptują Państwo treść dokumentu.

Program (do pobrania tutaj)
Formularz zgłaszania uwag (do pobrania tutaj)

więcej

Złoto Marka Szymańskiego22.05.2017

Złoty medal w biegu na 800 m na rozgrywanych w Łodzi Mistrzostwach Polski Akademickich Związków sportowych zdobył Marek Szymański (1.51.62 min). Na drugim miejscu uplasował się Jędrzej Hasiura RKS Łódź (1.53.63 min), trzecie miejsce zajął Michał Knapik RKS Łódź (1.53.67 min). Startująca w Warszawie Ewa Różańska prawie o dwadzieścia metrów poprawiła swój rekord Łęczycy w rzucie młotem (57.36 m). To aktualnie trzeci wynik w kategorii U 18 w Polsce. Wygrała także rzut dyskiem z dobrym wynikiem (45.38 m). Dwa drugie miejsca na tych samych zawodach zajął Maciej Wawrzyniak. W rzucie dyskiem uzyskał (43.72 m), a w pchnięciu kulą (13.97 m).

 

więcej

Spotkanie z Funduszami Europejskimi w Łęczycy22.05.2017

Ostatnia sobota obfitowała w Królewskim Mieście Łęczycy w wiele wydarzeń. Od rana na boisku licealnego orlika Starostwo Powiatowe już po raz 24 zorganizowało Majówkę Zdrowia. Przy wspaniałej pogodzie można było skorzystać z wielu atrakcji i zapoznać się z działalnością lokalnych placówek i stowarzyszeń pozarządowych. Popołudnie natomiast, za sprawą Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Miejskiego w Łęczycy zostało zdominowane atrakcjami na Placu Kościuszki. W ramach cyklicznej imprezy wojewódzkiej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która w tym roku zawitała do Łęczycy, mieszkańcy miasta mogli skorzystać z licznych atrakcji. Od godziny 16 ze sceny można było usłyszeć i zobaczyć wielu wykonawców reprezentujących łęczyckie placówki.

 

więcej

Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży19.05.2017

Burmistrza Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.
Treść ogłoszenia znajduje się w Zarządzeniu nr 120.83.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 19 maja 2017r. (do pobrania tutaj)

więcej

Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych19.05.2017

Burmistrza Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść ogłoszenia znajduje się w Zarządzeniu Nr 120.82.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 19 maja 2017r. (do pobrania tutaj)

więcej