Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"
2013-04-15 10:34:14

Dnia 11.04.2013 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy przeprowadziła eliminacje rejonowe XXXV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. Wzięło w nim udział 60 uczestników z 20 szkół powiatu łęczyckiego. Nagrodzono 23 osoby w trzech grupach wiekowych.

 
Tekst i foto: MiPBP


W grupie uczniów klas I – III szkół podstawowych przyznano nagrody:
I miejsce: Aleksandra Śmiechowska - SP w Siedlcu
II miejsce: Anna Leszczak - SP w Czernikowie
III miejsce: Martyna Kubiak - SP w Czernikowie

Wyróżnienia:
Aleksandra Banasiak - SP w Sługach,
Karolina Kowalska - SP w Witoni,
Zuzanna Krawczyk - SP w Błoniu,
Igor Wojtera - SP w Witoni,
Jan Zaborowski - SP w Topoli Królewskiej

W grupie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych przyznano nagrody:
 I miejsce:– Klaudia Barylska - SP w Piątku
II miejsce: Joanna Chwiałkowska- SP w Wilczkowicach
III miejsce: Karolina Trzeciak - SP w Piątku

Wyróżnienia:
Natalia Drzewiecka - SP w Topoli Królewskiej,
Adam Olejniczak - SP w Witoni,
Weronika Grodzka – SP nr 3 w Łęczycy,
Michalina Grzelak - SP w Sługach,
Julia Jarosik - SP w Górze św. Małgorzaty,
Julia Kaczmarkiewicz - SP w Świnicach Warckich,
Julia Sobczak – SP nr 4 w Łęczycy

W grupie uczniów Gimnazjum przyznano nagrody:
I miejsce: Jakub Kuś – Gimnazjum w Witoni
II miejsce: Paulina Domagała – Gimnazjum w Topoli Królewskiej
III miejsce: Agnieszka Walczak – Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Wyróżnienia:
Kamila Banasiak – Gimnazjum w Topoli Królewskiej,
Paulina Granosik – Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Do udziału w finale konkursu, który odbędzie się 18 maja 2013 r. w Książnicy Płockiej wytypowanych zostało sześcioro uczestników:
W I grupie wiekowej:
Aleksandra Śmiechowska,
Anna Leszczak

W II grupie wiekowej:
Klaudia Barylska,
Joanna Chwiałkowska

W III grupie wiekowej:
Jakub Kuś,
Paulina Domagała

Serdecznie dziękujemy paniom: Oldze Kurowskiej, Elżbiecie Jankowskiej, Ewie Dąbrowskiej, Wandzie Czekalskiej, Ilonie Kwiatkowskiej, Paulinie Łuczak za udział w pracach jury i łagodną ocenę naszych recytatorów. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za profesjonalne przygotowanie młodych recytatorów i opiekę podczas konkursu. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród dla finalistów.

Zapraszamy na obchody Dnia Dziecka w Łęczycy26.05.2015
Kliknij na obrazki, by przeczytać szczegółowy program

więcej

Informacja dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy26.05.2015

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Odpracowanie tego dnia nastąpi 13 czerwca br. (sobota) w godzinach 8.00-15.30. Straż Miejska będzie pracować w godzinach 7.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim26.05.2015

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.05.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.

więcej

Informacja dotycząca braku obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Komendanta Straży Miejskiej w Łęczycy26.05.2015

Organizacja straży gminnych uregulowana jest w art. 6 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zgodnie z treścią tego artykułu straż jest jednostką organizacyjną gminy i rada gminy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach postanowić o umiejscowieniu jej w strukturze urzędu gminy. Takie umiejscowienie komendy straży w strukturze urzędu gminy powoduje, że jest ona reprezentowana na zasadach ogólnych przez organ gminy i nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej. W myśl § 3. 1. Regulaminu Straży Miejskiej w Łęczycy straż stanowi umundurowaną formacją samorządową, powołaną przez Radę Miejską w Łęczycy w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych
4) Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
6) innych ustaw i aktów wykonawczych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących zagadnień ochrony porządku publicznego.

więcej

***26.05.2015


więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym na pl. Kościuszki podczas obchodów Dnia Dziecka26.05.2015

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 31 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2015 roku parkingi przy pl. Kościuszki będą zamknięte. Wystąpią również poważne utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Panieńskiej. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Przedszkolaki w krainie fantazji26.05.2015

20 maja 2015 r. w Przedszkolu Nr 1 w Łęczycy odbył się II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „W krainie fantazji”. Udział w nim brało 14 dzieci z następujących placówek: Przedszkole Nr 4 w Łęczycy, Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, Przedszkole Nr 1 w Łęczycy, Przedszkole w Uniejowie, Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty.

 
Foto: Przedszkole nr 1

więcej

X Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy25.05.2015

Zapraszam na sesję nr X Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 maja 2015r. o godz. 16.30, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Coraz piękniej na kortach miejskich25.05.2015

Trachycarpus Fortunei – azjatyckie palmy mrozoodporne budzą zachwyt odwiedzających.
Kiedy oglądamy tenisowe przekazy telewizyjne z największych imprez światowych, oprócz zaciętych pojedynków najlepszych profesjonalistów, którzy grają o wysokie stawki i zdobycze rankingowe, widzimy wspaniałe, dopieszczone w każdym calu obiekty, zapełnione widzami trybuny, a także zadbane otoczenie sportowej infrastruktury, uzupełnione fantastyczną roślinnością, tonące wręcz w kwiatach, krzewach i egzotycznych drzewach.

 

więcej

Popołudniowe zajęcia dla najmłodszych w bibliotece25.05.2015

Najmłodsi czytelnicy Filii Nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej bardzo chętnie spędzają czas w bibliotece. To dla nich popołudniami organizowane są różnorodne zajęcia. Uczestnicy brali udział w zajęciach plastycznych, głośnym czytaniu, grali w gry planszowe, stolikowe i internetowe. Oprócz tego rozpoczęły się zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu. Zapraszamy do galerii zdjęć!
Ewa Jachimowicz
 

więcej