Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"
2013-04-15 10:34:14

Dnia 11.04.2013 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy przeprowadziła eliminacje rejonowe XXXV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. Wzięło w nim udział 60 uczestników z 20 szkół powiatu łęczyckiego. Nagrodzono 23 osoby w trzech grupach wiekowych.

 
Tekst i foto: MiPBP


W grupie uczniów klas I – III szkół podstawowych przyznano nagrody:
I miejsce: Aleksandra Śmiechowska - SP w Siedlcu
II miejsce: Anna Leszczak - SP w Czernikowie
III miejsce: Martyna Kubiak - SP w Czernikowie

Wyróżnienia:
Aleksandra Banasiak - SP w Sługach,
Karolina Kowalska - SP w Witoni,
Zuzanna Krawczyk - SP w Błoniu,
Igor Wojtera - SP w Witoni,
Jan Zaborowski - SP w Topoli Królewskiej

W grupie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych przyznano nagrody:
 I miejsce:– Klaudia Barylska - SP w Piątku
II miejsce: Joanna Chwiałkowska- SP w Wilczkowicach
III miejsce: Karolina Trzeciak - SP w Piątku

Wyróżnienia:
Natalia Drzewiecka - SP w Topoli Królewskiej,
Adam Olejniczak - SP w Witoni,
Weronika Grodzka – SP nr 3 w Łęczycy,
Michalina Grzelak - SP w Sługach,
Julia Jarosik - SP w Górze św. Małgorzaty,
Julia Kaczmarkiewicz - SP w Świnicach Warckich,
Julia Sobczak – SP nr 4 w Łęczycy

W grupie uczniów Gimnazjum przyznano nagrody:
I miejsce: Jakub Kuś – Gimnazjum w Witoni
II miejsce: Paulina Domagała – Gimnazjum w Topoli Królewskiej
III miejsce: Agnieszka Walczak – Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Wyróżnienia:
Kamila Banasiak – Gimnazjum w Topoli Królewskiej,
Paulina Granosik – Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Do udziału w finale konkursu, który odbędzie się 18 maja 2013 r. w Książnicy Płockiej wytypowanych zostało sześcioro uczestników:
W I grupie wiekowej:
Aleksandra Śmiechowska,
Anna Leszczak

W II grupie wiekowej:
Klaudia Barylska,
Joanna Chwiałkowska

W III grupie wiekowej:
Jakub Kuś,
Paulina Domagała

Serdecznie dziękujemy paniom: Oldze Kurowskiej, Elżbiecie Jankowskiej, Ewie Dąbrowskiej, Wandzie Czekalskiej, Ilonie Kwiatkowskiej, Paulinie Łuczak za udział w pracach jury i łagodną ocenę naszych recytatorów. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za profesjonalne przygotowanie młodych recytatorów i opiekę podczas konkursu. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród dla finalistów.

Konkurs Krasomówczy "Pięknie opowiedzieć Ojczyznę"02.09.2014

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Krasomówczym „Pięknie opowiedzieć Ojczyznę” Tegoroczny konkurs odbywa się w ramach projektu „Łęczycka kraina w słowie, legendzie i obiektywie” Projekt realizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy, Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” i Łódzki Dom Kultury. Eliminacje powiatowe odbędą się 24 września 2014 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11 A.

Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia

więcej

Park w nowej odsłonie02.09.2014

Gmina Miasto Łęczyca złożyła w dniu 31.03.2014r. wniosek pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy” o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach II edycji Konkursu Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 305 123,00 PLN. W Ostatnim tygodniu sierpnia otrzymaliśmy informację, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o skierowaniu przedmiotowego wniosku do zatwierdzenia na posiedzenie Rady Nadzorczej z kwotą możliwego wsparcia w wysokości 960.000,00zł. Fakt ten bardzo cieszy i z niecierpliwością czekamy na kolejną informacje, tym razem o zatwierdzeniu wskazanej kwoty przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW.

więcej

Nabór drużyn do eliminacji gminnych V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej 01.09.2014

Rozpoczynamy nabór drużyn (kat. chłopcy 10-11 lat) do eliminacji gminnych V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Celem organizacji turnieju jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

więcej

Eliminacje międzypowiatowe Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce nożnej29.08.2014

W dniu 28.08.2014 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy odbyły się eliminacje międzypowiatowe Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce nożnej. W zmaganiach o awans do wojewódzkich rozgrywek półfinałowych, rywalizowały reprezentacje chłopców w kategorii wiekowej 14-16 lat - mistrzów wyłonionych w eliminacjach gminnych: TEAM Łęczyca, Gimnazjum Żychlin, ORLIK Ostrowy.

 

więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 27.08.2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (aby pobrać, kliknij tutaj).

więcej

***27.08.2014
więcej

Rycerska Łęczyca26.08.2014

W przedostatni weekend sierpnia odbył się w Łęczycy XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski. Na zaproszenie głównych organizatorów zjechał się do naszego miasta kwiat rycerstwa z całej Europy. Tegoroczna impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęła się przed miejskim ratuszem, punktualnie o godzinie 11.11 Paradą Rajców Miejskich. Następnie kolorowy orszak uczestników turnieju przemaszerował na dziedziniec zamkowy. Tam też dokonano uroczystego otwarcia jednej z najważniejszych imprez Województwa Łódzkiego. Dokonali tego: Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca – Wojciech Czaplij oraz Dyrektor Muzeum w Łęczycy – Andrzej Borucki.

 

więcej

Dni adaptacyjne w Przedszkolu nr 125.08.2014

W dniach 18 -22 VIII 2014 roku w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy odbywały się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. Nauczycielki dwóch najmłodszych grup wiekowych zorganizowały cykl spotkań dla dzieci i rodziców w czasie których przyszłe przedszkolaki mogły uczestniczyć w zabawach integracyjnych w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Dzięki tym spotkaniom dzieci miały możliwość oswojenia się z salami przedszkolnymi, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola. Dzięki tym spotkaniom dzieciom łatwiej będzie się rozstać z rodzicami kiedy rozpocznie się rok szkolny...

 
Tekst i foto: Przedszkole nr 1

więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim22.08.2014

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 4 rząd D. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.08.2014r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.08.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.

więcej