Pięknie być człowiekiem
2008-04-22 13:32:27

XXX konkurs recytatorski im. J. Korczaka - Pięknie być człowiekiem. Wszystkich Łęczycan zapraszamy 23 kwietnia 2008 r. o godzinie 10:00 do Domu Kultury gdzie odbędziee się XXX konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. J. Korczaka "Pięknie być człowiekiem".

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy.

Nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty do składu komisji konkursowej27.05.2015

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.53.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

więcej

Bezpłatne badania kardiologiczne w Łęczycy27.05.2015

8 czerwca mieszkańcy Łęczycy będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania serca aparatem EKG oraz skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Akcję organizuje poseł Agnieszka Hanajczyk razem ze Zgierskim Centrum Kardiologicznym Med Pro. Badania będą odbywały się w godzinach 9-13 w budynku Ratusza Miejskiego na pierwszym piętrze, przy placu Tadeusza Kościuszki 33. By wziąć udział w badaniach należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 791 345 079 do dnia 5 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Liczba miejsc jest ograniczona.

więcej

Zapraszamy na obchody Dnia Dziecka w Łęczycy26.05.2015
Kliknij na obrazki, by przeczytać szczegółowy program

więcej

Informacja dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy26.05.2015

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Odpracowanie tego dnia nastąpi 13 czerwca br. (sobota) w godzinach 8.00-15.30. Straż Miejska będzie pracować w godzinach 7.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim26.05.2015

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.05.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.

więcej

Informacja dotycząca braku obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Komendanta Straży Miejskiej w Łęczycy26.05.2015

Organizacja straży gminnych uregulowana jest w art. 6 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zgodnie z treścią tego artykułu straż jest jednostką organizacyjną gminy i rada gminy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach postanowić o umiejscowieniu jej w strukturze urzędu gminy. Takie umiejscowienie komendy straży w strukturze urzędu gminy powoduje, że jest ona reprezentowana na zasadach ogólnych przez organ gminy i nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej. W myśl § 3. 1. Regulaminu Straży Miejskiej w Łęczycy straż stanowi umundurowaną formacją samorządową, powołaną przez Radę Miejską w Łęczycy w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych
4) Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
6) innych ustaw i aktów wykonawczych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących zagadnień ochrony porządku publicznego.

więcej

***26.05.2015


więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym na pl. Kościuszki podczas obchodów Dnia Dziecka26.05.2015

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 31 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2015 roku parkingi przy pl. Kościuszki będą zamknięte. Wystąpią również poważne utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Panieńskiej. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Przedszkolaki w krainie fantazji26.05.2015

20 maja 2015 r. w Przedszkolu Nr 1 w Łęczycy odbył się II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „W krainie fantazji”. Udział w nim brało 14 dzieci z następujących placówek: Przedszkole Nr 4 w Łęczycy, Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, Przedszkole Nr 1 w Łęczycy, Przedszkole w Uniejowie, Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty.

 
Foto: Przedszkole nr 1

więcej

X Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy25.05.2015

Zapraszam na sesję nr X Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 29 maja 2015r. o godz. 16.30, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej