Pięknie być człowiekiem
2008-04-22 13:32:27

XXX konkurs recytatorski im. J. Korczaka - Pięknie być człowiekiem. Wszystkich Łęczycan zapraszamy 23 kwietnia 2008 r. o godzinie 10:00 do Domu Kultury gdzie odbędziee się XXX konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. J. Korczaka "Pięknie być człowiekiem".

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy.

Konkurs Krasomówczy "Pięknie opowiedzieć Ojczyznę"02.09.2014

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Krasomówczym „Pięknie opowiedzieć Ojczyznę” Tegoroczny konkurs odbywa się w ramach projektu „Łęczycka kraina w słowie, legendzie i obiektywie” Projekt realizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy, Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” i Łódzki Dom Kultury. Eliminacje powiatowe odbędą się 24 września 2014 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11 A.

Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia

więcej

Park w nowej odsłonie02.09.2014

Gmina Miasto Łęczyca złożyła w dniu 31.03.2014r. wniosek pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy” o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach II edycji Konkursu Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 305 123,00 PLN. W Ostatnim tygodniu sierpnia otrzymaliśmy informację, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o skierowaniu przedmiotowego wniosku do zatwierdzenia na posiedzenie Rady Nadzorczej z kwotą możliwego wsparcia w wysokości 960.000,00zł. Fakt ten bardzo cieszy i z niecierpliwością czekamy na kolejną informacje, tym razem o zatwierdzeniu wskazanej kwoty przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW.

więcej

Nabór drużyn do eliminacji gminnych V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej 01.09.2014

Rozpoczynamy nabór drużyn (kat. chłopcy 10-11 lat) do eliminacji gminnych V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Celem organizacji turnieju jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

więcej

Eliminacje międzypowiatowe Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce nożnej29.08.2014

W dniu 28.08.2014 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy odbyły się eliminacje międzypowiatowe Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce nożnej. W zmaganiach o awans do wojewódzkich rozgrywek półfinałowych, rywalizowały reprezentacje chłopców w kategorii wiekowej 14-16 lat - mistrzów wyłonionych w eliminacjach gminnych: TEAM Łęczyca, Gimnazjum Żychlin, ORLIK Ostrowy.

 

więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 27.08.2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (aby pobrać, kliknij tutaj).

więcej

***27.08.2014
więcej

Rycerska Łęczyca26.08.2014

W przedostatni weekend sierpnia odbył się w Łęczycy XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski. Na zaproszenie głównych organizatorów zjechał się do naszego miasta kwiat rycerstwa z całej Europy. Tegoroczna impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęła się przed miejskim ratuszem, punktualnie o godzinie 11.11 Paradą Rajców Miejskich. Następnie kolorowy orszak uczestników turnieju przemaszerował na dziedziniec zamkowy. Tam też dokonano uroczystego otwarcia jednej z najważniejszych imprez Województwa Łódzkiego. Dokonali tego: Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca – Wojciech Czaplij oraz Dyrektor Muzeum w Łęczycy – Andrzej Borucki.

 

więcej

Dni adaptacyjne w Przedszkolu nr 125.08.2014

W dniach 18 -22 VIII 2014 roku w Przedszkolu nr 1 w Łęczycy odbywały się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. Nauczycielki dwóch najmłodszych grup wiekowych zorganizowały cykl spotkań dla dzieci i rodziców w czasie których przyszłe przedszkolaki mogły uczestniczyć w zabawach integracyjnych w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Dzięki tym spotkaniom dzieci miały możliwość oswojenia się z salami przedszkolnymi, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola. Dzięki tym spotkaniom dzieciom łatwiej będzie się rozstać z rodzicami kiedy rozpocznie się rok szkolny...

 
Tekst i foto: Przedszkole nr 1

więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim22.08.2014

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 4 rząd D. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.08.2014r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.08.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.

więcej