Rada Miasta

Wznowienie obrad Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy

Wznowienie obrad Sesji Rady Miejskiej w Łęczycy

29.06.2017 autor: UM Łęczyca

Informuję o wznowieniu po przerwie obrad sesji nr LIII Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 22 czerwca 2017 roku, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 16:30. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kulesza

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

28.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023. 3. Przedstawienie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. 4. Informacja na temat stanu technicznego obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca u progu sezonu wakacyjnego 2017 roku oraz przygotowań i organizacji działań sportowych w zakresie: dostępności do obiektów sportowych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miasta oraz organizacji sportowych form wypoczynku. 5. Informacja na temat współpracy Gminy Miasto Łęczyca ze

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

19.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu, której przedmiotem jest ta

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

14.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnych pod przewodnictwem Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2016.  3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Marek Jóźwiak

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

05.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 08 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy przy ul. Staromiejskiej, od godz. 16:30 komisja będzie kontynuowana w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat bieżącej działalności JB Zieleń Miejska w Łęczycy. • Schronisko dla bezdomnych zwierząt, • bieżące remonty, • inna działalność zakładu. 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla