Rada Miasta

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

26.07.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Andrzej Domagała

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

24.07.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:05 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt nr 1. 3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2. 4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

18.07.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali konferencyjnej nr 18a Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wydanie opinii do wniosku złożonego przez Klub Radnych „Dla Łęczycy” w sprawie ogłoszenia referendum lokalnego o odwołanie Krzysztofa Lipińskiego z funkcji Burmistrza Miasta Łęczyca. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Andrzej Domagała

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

30.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie spłaty wierzytelności pieniężnej nałożonej przez Burmistrza Miasta Łęczyca. 3. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Marek Jóźwiak

Komisja Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

30.06.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej nr 18 A Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Wniosek o skierowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2016 pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łęczycy. Przewodniczący Komisji Marek Jóźwiak