Rada Miasta

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

23.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 7.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

23.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014 – 2018 za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

21.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt nr 1. 3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok – Projekt 2. 4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia

08.08.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz.15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat uregulowania stanu prawnego działek przyległych do bloku nr 38 D położonych w Łęczycy przy ul. Belwederskiej. 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela. 3. Informacja na temat uregulowania dzierżawy przez spółdzielnie mieszkaniowe terenów pod pergole śmietnikowe. 4. Informacja na temat bieżącej działalności JB. „Zieleń Miejska” w Łęczycy. 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic. 6. Informacja na temat działalności Straży Miejskiej w Łęczycy. 7. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

27.07.2017 autor: UM Łęczyca

Zapraszam na posiedzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczym – Projekt 1 . 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie