Rada Miasta

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy

19.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 1. 3. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt nr 2. 4. Omówienie i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 – Projekt

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

12.10.2017 autor: UM Łęczyca

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w Muzeum w Łęczycy. 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca. 4. Wydanie opinii w sprawie nabycia na rzecz miasta Łęczyca działek nr 115/1 i

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy

04.10.2017 autor: UM Łęczyca (s)

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Dyskusja na temat utworzenia szkoły sportowej w Łęczycy. 3. Konsultacje społeczne dotyczących utworzenia pododdziałów przedszkolnych w łęczyckich szkołach podstawowych. 4. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Marta Arkuszewska

LIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

LIV Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy

22.09.2017 autor: UM Łęczyca (s)

Zapraszam na posiedzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Łęczycy, która odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady. 4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 8 na czas nieoznaczony. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego