Rodzina 500+

HARMONOGRAM GOTÓWKOWYCH WYPŁAT W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY W OKRESIE - Styczeń - Wrzesień 2017 r.

26 STYCZEŃ 2017 r.
21 LUTY 2017 r.
28 MARZEC 2017 r.
25 KWIECIEŃ 2017 r.
25 MAJ 2017 r.
27 CZERWIEC 2017 r.
25 LIPIEC 2017 r.
24 SIERPIEŃ 2017 r.
26 WRZESIEŃ 2017 r.

WYPŁATY GOTÓWKOWE W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCY W GODZINACH:
WTOREK – 10:00 - 15:00
CZWARTEK – 10:00 - 14:30

Terminy wypłat na konto nastąpią nie później niż wypłaty gotówkowe.

INFORMACJA

Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że wnioski wraz z dokumentami o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na przyszłe okresy zasiłkowe od 2017 r. rozpoczynające się 1 października każdego roku przyjmowane będą najwcześniej od dnia 1 sierpnia:
  • jeżeli wniosek (500+) wraz z dokumentami zostanie złożony w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za pierwszy miesiąc okresu zasiłkowego (październik) nastąpi najpóźniej do dnia 31 października,
  • jeżeli wniosek (500+) wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za pierwszy miesiąc okresu zasiłkowego (październik) nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada.


Uwaga na oszustów! Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.
Ważne! Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy.

Jego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz wzór wniosku
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/


Tutaj można obejrzeć film: Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ (kliknij tutaj)

Informacje dotyczącego świadczenia Rodzina 500+

1 kwietnia zacznie działać program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe również na pierwsze. W Łęczycy wszystkie czynności związane z programem będzie realizował Urząd Miejski w Łęczycy, przy ul. M. Konopnickiej 14. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia. Ze złożeniem wniosku nie trzeba się spieszyć. Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy czyli od 1 kwietnia do 1 lipca br. otrzymają pełne świadczenie za okres od początku funkcjonowania programu czyli od 01.04.2016r.

Wniosek będzie można złożyć w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ale należy pamiętać, że osobista wizyta wnioskodawcy w urzędzie nie jest konieczna. Wnioski będzie można wysłać również pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy - ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca lub złożyć przez Internet za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP oraz portalu Emp@tia.Wnioski w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.leczyca.info.plWnioski w formie papierowej można pobierać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy ul. Konopnickiej 14; w budynku Ratuszu Miejskiego na pl. Kościuszki 33; w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ozorkowska 8 oraz w sekretariatach wszystkich miejskich placówek oświatowych.Informacje ogólne:

-    500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka

-    Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia

-   Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu

-    Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego

-   W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.  W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu

-     W celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci

-    Jeżeli wniosek złożony zostanie  po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

-    W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

-     Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Odsłon: 3690
Drukuj: drukuj