Oddaj krew w Łęczycy

Od grudnia 2016r. ulega zmianie lokalizacja mobilnego punktu zbiórki krwi

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od najbliższego piątku - 2 grudnia br. parkować będzie na ul. Kaliskiej 45 przed budynkiem Kina Górnik. Krew można oddawać w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 11.30. Daty kolejnych akcji: 02.12.2016 r.; 09.12.2016 r.; 16.12.2016 r.; 23.12.2016 r.; 30.12.2016 r. Poniżej ważne informacje dla krwiodawców:

KTO MOŻE ODDAĆ KREW

osoba pełnoletnia (do 65 roku życia)
osoba ważąca powyżej 50kg
osoba zdrowa

DYSKWAKIFIKACJE STAŁE
Choroby układu krążenia
Choroby układu pokarmowego
Choroby skóry
Choroby układu nerwowego
Choroby układu oddechowego
Choroby układu moczowego
Choroby zakaźne
Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca)
Choroby krwi i układu krwiotwórczego
Nowotwory złośliwe
Nosiciele wirusa HIV Alkoholicy

DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE
Po kuracji antybiotykowej
Grypa oraz infekcje grypopochodne

DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY

Tatuaż Kolczykowanie
Zabiegi operacyjne
Akupunktura
Ciąża i okres karmienia piersią

DYSKWAKIFIKACJE INNE
Aspiryna 7 dni
Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień
Opryszczka
Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu

PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY
Kontrola swojego stanu zdrowia (morfologia krwi)
Oznaczenie grupy krwi
Badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C
Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi
Karta identyfikacyjna grupy krwi - Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi 8 tabliczek czekolady, napój energetyczny oraz batonik – to najbardziej znany “bonus” za oddanie krwi. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5tyś. kcal
Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.
Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty np. na basenie czy siłowni. Pasjonaci turystyki górskiej mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów akcji “Dawcom w Darze”
Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach
Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów
Bezpłatna komunikacja miejska - W wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej
Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych

JAK PRZYGOTOWAC SIĘ DO ODDANIA KRWI?
Być wyspanym i wypoczętym
Zjeść lekkostrawne śniadanie!
Wypić więcej niż zazwyczaj szklanki: herbaty, wody, soku ograniczyć palenie papierosów nie pijemy alkoholu
Informacja dla krwiodawców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje, że zaplanowana akcja honorowego oddawania krwi w ambulansie przed Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4 w dniu 21 października zostaje odwołana. Zapraszamy naszych krwiodawców na akcję honorowego oddawania krwi w kolejny piątek, tj.28 października w godzinach 8.00 – 11.30.

Akcja oddawania krwi


Szanowni Państwo,
Zachęcamy do oddawania krwi. Poniżej przedstawiamy terminy, w których można oddać krew na terenie Łęczycy w godz. 8.00-11.30 w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, zlokalizowanym przy Gimnazjum im. Jana Pawła II (ul. Szkolna 4).

Terminy akcji (do pobrania tutaj)Zmiana lokalizacji mobilnego punktu zbiórki krwi!

Szanowni Państwo!

Począwszy od 6 listopada br. zmianie ulega lokalizacja mobilnego punktu zbiórki krwi. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie zlokalizowany na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy (ul. Szkolna 4). Krwiobus zaparkowany będzie na wewnętrznym dziedzińcu szkoły, przy hali sportowej. Krew można oddawać w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 11.30.

Dla wszystkich osób oddających krew w mobilnym punkcie przewidziano ciepły posiłek regeneracyjny. Posiłek jest finansowany z budżetu miasta Łęczyca i będzie wydawany w stołówce Gimnazjum.


Terminy zbiórek krwi w 2015 roku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi podało harmonogram zbiórek krwi w roku 2015 – Ambulans, w godzinach od 8.00 – 11.30, przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Łęczycy.


POBÓR KRWI W ŁĘCZYCY

Krew można oddać w Ambulansie RCKiK, ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy (ul. M. Konopnickiej 14) w każdy piątek w godzinach 8.00-11.30 w następujących terminach:


 Szanowni Państwo,

Zachęcamy do oddawania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy w każdy piątek w godzinach 8.00-11.30.

Zgodnie z informacją przekazaną przez RCKiK w Łodzi na terenie Łęczycy od 09 listopada 2013r. do chwili obecnej na akcję zgłosiło się 614 krwiodawców, którzy oddali 276300 ml krwi.

W Łęczycy od 2008 roku krew jest pobierana wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:
- LO (zgłosiło się 175 osób x 450 ml = 78750 ml)
- ZSP nr 1 (zgłosiło się 348 osób x 450 ml = 156600 ml)
- ZSP nr 2 (zgłosiło się 250 osób x 450 ml = 112500 ml)
Odsłon: 9590
Drukuj: drukuj